Sexuella trakasserier och övergrepp - inget som någon ska acceptera

Nyhet Publicerad Ändrad

Kampanjen #metoo har visat på kvinnors utsatthet i hela samhället. Även i kyrkliga miljöer förekommer det sexuella trakasserier och övergrepp - det är inget vi accepterar och ska inte tystas ner!

Den spontana kampanjen #metoo har under de senaste veckorna gett kvinnors utsatthet en plats i ljuset. Kvinnor från olika branscher går samman och berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Även i kyrkliga miljöer förekommer detta, men ingen vet hur vanligt förekomande sexuella övergrepp är i kyrkliga miljöer. Kampanjen #metoo visar på ett strukturellt problem som inbegriper hela samhället och kyrkan är en del av samhället. Men människor har rätt att förvänta sig att kyrkliga miljöer ska vara trygga och fria från trakasserier och övergrepp. Man kan säga att varje övergrepp är ett för mycket. Samtidigt är det nödvändigt att erkänna att det förekommer och att inte tysta ner eller skuldbelägga den som vill berätta.

Alla har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts. Svenska kyrkan ger den som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö stöd. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna.

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt tvivelaktiga. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

I Svenska kyrkans riktlinjer för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp används begreppet som omfattande allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl moraliskt klandervärda handlingar som ren brottslighet. Begreppet rymmer ett spektrum av hand­lingar och upplevelser, men i allmänhet med en och samma grundförut­sättning – en person utsätts mot sin vilja för något av en annan person. Det kan gälla allt från kommentarer och anspelningar av sexuell natur till sexuella handlingar. Ett nyckelord i definitionen är ovälkommet.

I riktlinjerna konstateras också att varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och att det kan vara en brottslig handling. Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag. Därför ska tecken på ovälkomna kommentarer eller beröringar alltid tas på allvar och finns det misstanke om brott ska det anmälas.

Övergrepp ska inte tystas ner

Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att hens handling ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Minnen av händelser väcks till liv i dessa dagar. Svenska kyrkan har utsett två kontaktpersoner i varje stift med uppgift att vara ett stöd för den som blivit utsatt för kränkning i kyrklig miljö, av en anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare inom Svenska kyrkan. Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd till egna beslut och eventuellt förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.

För Visby stifts del är det Eva-Mari Karlsson Kempi och Bimbi Ollberg som är utsedda som kontaktpersoner. Du är välkommen att höra av dig till dem med dina frågor, din oro eller med din berättelse. Se nedan.

 Visby stifts kontaktpersoner hittar du här

Läs mer om Svenska kyrkan arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp