Allgelgonakapellet i skymning
Foto: Jesper Hammarlund

Våra begravningskapell

I Visby finns det två begravningskapell utöver kyrkobyggnaderna, Östra gravkapellet från 1870 samt Allhelgonakapellet från 1967. Fram till 1870 skedde begravningsgudstjänsten vid graven på kyrkogården eller i Domkyrkan.