Vigsel

Att gifta sig är ett sätt att visa att man säger ja till varandra, ett liv tillsammans och en av livets viktigaste och gladaste händelser. Välkommen att boka vigsel i Vindelns församling.

Kyrka och präst
Ni har valfrihet att välja vilken av våra kyrkor, kapell eller bönhus som vigseln skall ske i. Vill ni ha en präst från en annan församling (inom Svenska kyrkan) går det bra, men då får ni själva ta den kontakten och komma överens med honom/henne.

Kyrkotillhörighet
För att kunna gifta sig i Svenska kyrkan måste minst en av er vara kyrkotillhörig.

Hindersprövning
Ni kan ordna intyg om hindersprövning genom att kontakta den lokala skattemyndigheten. Intyget gäller i fyra månader och bör lämnas till vigselprästen eller till vår expedition senast två veckor före vigseln.

Vigselsamtal
Under vigselsamtalet samtalar prästen om meningen och symboliken med vigseln. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför bröllopet. Samtalet handlar också mycket om det praktiska, hur man ska gå och stå, ringar, bukett, gäster etc. Prästen har även en genomgång av vigselgudstjänsten. Vigselsamtalet kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller kyrkan.

Vittnen
En vigsel behöver två vittnen.

Kostnad
Vigsel i den egna församlingens kyrka är alltid gratis om någon av er tillhör Svenska kyrkan. Vill ni vigas i en annan kyrka än hemförsamlingens skall ni ta kontakt med pastorsexpeditionen i den församlingen ni vill gifta er i.

Bokning av vigsel
För bokning av vigsel är ni välkommen att kontakta pastorsexpeditionen tfn 0933-143 00. Telefontid är mån-tors kl 10-12.

Här kan du läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan >>>