Hur kan Vindelns församling och Svenska kyrkan i Umeå samarbeta mer?

Den frågan utreds just nu för fullt. Torsdag 6 oktober kl 18.00 är intresserade välkomna till Vindelns församlingsgård för information, reflektion, samtal och fika. Mötet sänds även digitalt.

Medverkar gör Katarina Wuopio och Maria Klasson Sundin från Luleå stift, kyrkoherdarna och kyrkorådsordföranden i Vindeln och Umeå, samt ordförande i församlingsrådet Tavelsjö.

Mötet sänds digitalt. Klicka här för att ansluta >>>

Lokala beslut på eventuella förändringar i organisationen fattas våren 2023. Sedan fattar stiftsstyrelsen i Luleå stift slutgiltigt beslut.