Träff om samverkan mellan Vindeln och Umeå

Se inspelningen från mötet den 6 oktober då intresserade kunde komma till Vindelns församlingsgård för information om hur Vindelns församling och Svenska kyrkan i Umeå kan samarbeta mer.

I inspelningen kan du bland annat se föredragen som Katarina Wuopio och Maria Klasson Sundin från Luleå stift höll. Inspelningen är kortad och innehåller inte den efterföljande frågestunden. 

Lokala beslut på eventuella förändringar i organisationen fattas våren 2023. Sedan fattar stiftsstyrelsen i Luleå stift slutgiltigt beslut.

 

Vindelns församling

Välkommen till Vindelns församling

Umeå med älven i förgrunden

Svenska kyrkan i Umeå

I vardag och helg, glädje och sorg finns vi här för varandra. Välkommen till Svenska kyrkans alla sammanhang i Umeå och Tavelsjö.