För dig som vill fira andakt hemma

Här finns en enkel ordning för dig som vill fira andakt hemma. För dig som är isolerad och nu kanske ännu mer än vanligt känner av ensamhet, för dig som behöver få rikta din oro till och söka tröst hos Gud. För dig som vill be, hitta ett andningshål eller något annat. Ensam eller tillsammans, Gud hör bön!

 

 •  Tänd ett ljus
 • Sjung din favoritpsalm eller något du vill utmana dig med. Tips på psalmer om du behöver: psalm 11 - O store Gud, psalm 21 - Måne och Sol, psalm 210 - Jag lyfter ögat mot himmelen, psalm 231 - Oändlig nåd, psalm 249 - Blott en dag, psalm 248 - Tryggare kan ingen vara, psalm 251 - Var jag går i skogar, berg och dalar, psalm 289 - Guds kärlek är som, psalm 297 - Härlig är jorden, psalm 767 - Möt mig nu som den jag är, psalm 769 - Gud i dina händer, psalm 777 - Tacka Herren.
 • Läs något ur Bibeln. Här finns den aktuella veckans texter, välj härifrån eller fritt. >>>
 • Låt tystnaden få vara ett tag
 • Har du en andaktsbok eller bönbok du tycker om, läs/be något ur den.
 • Be fritt om det som finns i hjärtat, bön kan vara samtal med Gud eller en redan skriven bön från tex Lilla bönboken som finns i Psalmboken. Här finns ett tips på bön i orostid:
  Gud, i en tid av oro ber vi dig:
  Var oss nära Gud,
  Vi behöver känna din omslutande lugna trygga famn.
  Ge oss den kraft vi behöver för att se utanför oss själva så att medmänsklighet, värme och omtanke får segra över rädsla och hot.

  Hjälp oss att stötta, stärka och uppmuntra all fantastisk vårdpersonal.
  Vi ber för läkande, för kraft och styrka att möta lidande, ett lidande som alltid är en del av vår livsvardag men som nu blir så tydligt och skrämmande.
  Vi behöver hopp och tro, Gud, ge oss styrka och kraft att i dessa stunder inte tappa vissheten om att vid varje steg, i varje andetag, varje tanke finns du med.
  Se till din mänsklighet världen över.

  Vi ber för alla som är särskilt utsatta, för människor på flykt, för alla som lever mitt i krigets fasor, för människor utan hem, för ensamma och isolerade och för alla som redan är nedsatta på grund av sjukdom och ohälsa.
  Gud, hör vår bön och svara oss när vi ropar. Amen.
 • Be ”Vår Fader” som finns bl.a. i den bakre pärmen på psalmboken.
 • Be om välsignelse.  Den traditionella finns också i psalmbokens bakre pärm, eller välj någon                   annan, här är ett tips:
  Välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss.
  Med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid framför oss.