Foto: Mats Renman

Åtgärdsplan Vindelns församling

Församlingen har haft en ansträngd ekonomi under flera år. Vid arbetet med budget inför 2014 beslöts att till sätta en arbetsgrupp som hade till uppdrag att se över församlingens ekonomi och komma med förslag på åtgärder

Församlingen har haft en ansträngd ekonomi under flera år. Vid arbetet med budget inför 2014 beslöts att till sätta en arbetsgrupp som hade till uppdrag att se över församlingens ekonomi och komma med förslag på åtgärder. Det gjordes men inga av åtgärderna blev verklighet eftersom konsekvenserna av de olika förslagen var så omfattande.  

Arbetsgruppens arbete mynnade i det frågeformulär, som spreds under hösten 2015. Rapporten och resultatet av frågeformuläret kan du läsa om här >>> (Länk till rapporten).

Parallellt med det gjordes budget för 2016, och då blev det uppenbart att en åtgärdsplan måste till. Budgeten underfinansierades med 1,4 miljoner kronor och församlingens egna kapital ligger 7 miljoner under målkapitalet.

I oktober 2015 beslöt kyrkorådet att Vindelns församling måste ta beslut om en åtgärdsplan med syftet att församlingens egna kapital ska närma sig målkapitalet. Församlingen har sammanställt resultatet från det frågeformulär som distribuerades under oktober-november 2015. Under slutet av 2015 formulerades vilka åtgärder som krävs och under 2016 ska åtgärderna som beslutades få effekt för församlingens ekonomiska resultat. Åtgärderna kan komma att innefatta såväl fastigheter, personal, kyrkoavgift som samverkan. De åtgärder som det sedan tagits beslut om är att:
· Utreda annat användningsområde eller försäljning av Åmsele församlingsgård.
· Utreda annat användningsområde eller försäljning av Granö kyrka.
· Utreda användningen av församlingens fastigheter i Vindelns tätort.
· Höja kyrkoavgiften 2017.
· Utreda samverkan med andra församlingar eller andra aktörer.  

Under våren 2016 hålls informations och samtalskvällar i Åmsele, Granö och Vindeln. När detta skrivs återstår kvällen i Vindeln, det är den 13 april kl 18.30 på församlingsgården i Vindeln.

Mer information finns att hämta i Kyrkorådets protokoll >>>