Barn och unga

I Vimmerby pastorat finns ett brett utbud för alla åldrar. Barnverksamheten är en del i vår dopuppföljning. Vi kan erbjuda veckogrupper i de flesta av våra församlingar, för barn 0-12 år, familje- och kvällsgudstjänster samt vid vissa tillfällen aktiviteter på lov- och studiedagar. Vi erbjuder också grupper för barn i vuxnas sällskap. För våra ungdomar finns det en ungdomsgrupp, möjlighet att vara ung ledare och självklart konfirmandgrupper.

PGA RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER OCH NYA RESTRIKTIONER PAUSAR VI ALLA VÅRA GRUPPER FR O M 12/11-20.

VIMMERBY:

Änglagårdens minicafé

Öppen verksamhet för barn i vuxens sällskap. I stora salen i församlingshemmet. Se skyltar vid parkeringen. Vi bjuder på enklare fika.

Måndagar och torsdagar

kl 9.00-12.00 för barn från 1 månad och upp till 5 år. Rytmik måndagar och sångstund torsdagar

Tisdagar

kl 9.00-12.00 ca Barn från 1 månad till 1,5 år. Babyrytmik

För mer info om Änglagårdens minicafé, se längre ner på sidan.

Måndagar

After school för elever i åk 4-6

Kl 14.30-16.30 Mellanmål

Vi träffas i församlingshemmet

Tisdagar

Miniorer F1-åk 3.

Kl 17.00-18.30. Fruktstund

I barnlokalerna på bottenvåningen i församlingshemmet, skyltat från parkeringen.

FRÖDINGE (församlinghemmet): 

Måndagar

Juniorer åk 3- åk 6 

Kl 14.30-16.30. Mellanmål

Onsdagar

Miniorer F1-åk 2

Kl 13.15-15.00 Mellanmål

TUNA (Betels lokaler):

Tisdagar

Öppen verksamhet för vuxna med barn 0-5 år

kl 9.30-10.30 Sångstund och god gemenskap

Miniorer för barn från F1-åk 3

Kl 13.00-14.15

After school för barn i åk 4-6

kl 14.15-15.45 Mellanmål

PELARNE (församlingshemmet):

Ondagar

Onsdagsklubben för barn från 5 år- åk 6.

Kl 17.00-18.30. Fruktstund

RUMSKULLA (församlinghemmet):

Torsdagar

Himlaskoj mini 4 år -F1:an

Kl 12.30-14.00

Himlaskoj maxi åk 1-åk 5

Kl 14.00-16.00 Mellanmål

Foto: Alex&Martin/IKON

Verksamhet för vuxna med barn


Vimmerby har tre grupper för mindre barn i vuxens sällskap.

Detta kallas Öppen verksamhet och vi har gett grupperna namnet Änglagårdens minicafé. Församlingshemmet heter nämligen Änglagården.

Babyrytmik, fri lek, härlig gemenskap och enklare fika.

Några av oss har gått rytmikutbildningen hos Diana Mooltuns (kompositör och musikterapeut) Nyanzens förlag. http://www.nyanzen.se/

För mer information kontakta Linda Wallerman 0706700058

Info. Baby/barn rytmik

Babyrytmiken stimulerar babyns reflexer, kroppsuppfattning, balans, beröring och språk. Det ger samtidigt en stund av närhet och glädje tillsammans med ditt barn.

Barnrytmiken är anpassad för att stärka barnets hållning, balans, rumsuppfattning, språkutveckling, fin- och grovmotorik.

OBS! Pga corona stämmer kanske inte nedanstående text.

 

Därför är rytmikgrupperna uppdelade i tre grupper efter barnets utvecklingsnivå.

Måndagar har vi en grupp för barn under 3 år med föräldrar och en grupp för syskon 3-5 år utan föräldrar.

Tisdagar har vi en grupp från 1 mån till det man börjar krypa och en grupp för de som har börjat krypa upp till 18 månader.

Ansvarig Vimmerby/Storebro

Linda Wallerman

Linda Wallerman

Vimmerby pastorat

Församlingsassistent

Ansvarig för Frödinge

Ingela Gustafsson

Ingela Gustafsson

Vimmerby pastorat

Församlingsassistent

Ansvarig för Rumskulla

Agneta  Lind

Agneta Lind

Vimmerby pastorat

Församlingsassistent

Ansvarig för Pelarne

Josefine Wester

Josefine Wester

Vimmerby pastorat

Församlingsassistent