Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Vill du vara med och engagera dig i det internationella arbetet i Svenska kyrkan i Vendel-Tegelsmora församling?

Här finns en grupp för dig som är intresserad av internationella frågor.
Gruppen jobbar med att informera om insamlingsprojekt och jobbar aktivt med de olika insamlingsperioderna i Svenska kyrkan.  Var gärna med och stöd insamlingen genom kollekter i gudstjänsten och genom att tända ett ljus i kyrkornas ljusbärare, betalningen för ljuset går till Hela världen.

Du kan även skänka en gåva via Svenska kyrkans
PlusGiro: 90 01 22-3
BankGiro: 900-1223

Gå gärna in på https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete där du finner mer information om Svenskakyrkans internationella arbete!

Vill du vara med i Vendel-Tegelsmora församlings internationella grupp kontakta vendel-tegelsmora.forsamling@svenskakyrkan.se

UTBYTE MED CHELMSFORD
Under 2016  startade ett samarbete mellan en församling i England, Chelmsford, och Vendel-Tegelsmora församling. Först tog vi emot en liten delegation bestående av två ungdomsledare som rekognocerade inför ungdomsgruppens besök som gick av stapeln i augusti 2017. I sommar 2018 var det så dags för ungdomarna i vår församling att besöka Chelmsford. Det blev 5 härliga dagar med berikande händelser i ett annat land. Bilder från resan ser du här: 
https://www.svenskakyrkan.se/vendel-tegelsmora/englandsresan