Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Vill du vara med och engagera dig i det internationella arbetet i Svenska kyrkan i Vendel-Tegelsmora församling?

Här finns en grupp för dig som är intresserad av internationella frågor.
Gruppen jobbar med att informera om insamlingsprojekt och jobbar aktivt med de olika insamlingsperioderna i Svenska kyrkan.  Var gärna med och stöd insamlingen genom kollekter i gudstjänsten och genom att tända ett ljus i kyrkornas ljusbärare.

Du kan även skänka en gåva via Svenska kyrkans
PlusGiro: 90 01 22-3
BankGiro: 900-1223

Gå gärna in på https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete där du finner mer information om Svenska kyrkans internationella arbete!

Vill du vara med i Vendel-Tegelsmora församlings internationella grupp kontakta vendel-tegelsmora.forsamling@svenskakyrkan.se