Foto: IKON bildbyrå

Internationellt arbete

Vill du vara med och engagera dig i det internationella arbetet i Svenska kyrkan i Vendel-Tegelsmora församling?

Här finns en grupp för dig som är intresserad av internationella frågor.
Gruppen jobbar med att informera om insamlingsprojekt och jobbar aktivt med de olika insamlingsperioderna i Svenska kyrkan.  Var gärna med och stöd insamlingen genom kollekter i gudstjänsten och genom att tända ett ljus i kyrkornas ljusbärare.

Du kan även skänka en gåva via Svenska kyrkans
PlusGiro: 90 01 22-3
BankGiro: 900-1223

Gå gärna in på https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete där du finner mer information om Svenska kyrkans internationella arbete!

Vill du vara med i Vendel-Tegelsmora församlings internationella grupp kontakta vendel-tegelsmora.forsamling@svenskakyrkan.se

I oktober 2019 gjordes en samordnarresa till Israel arrangerad av Härnösands stift. Tre av församlingens medarbetare fick följa med och denna film spelades in efter hemkomsten. De berättar här om sina upplevelser.