Vigsel

Det är fint och högtidigt att i en vigselgudstjänst få lägga kärleken till varandra i Guds händer och att be om Guds välsignelse över äktenskapet

Funderar ni på att gifta er?
Här är lite praktisk information om hur det går till.

Boka kyrkan i god tid, ring församlingsexpeditionen, 046-23 45 40. Då finns också möjlighet att diskutera om man har speciella önskemål då det gäller kyrka, präst och musiker. För att gifta sig i Svenska kyrkan måste en av er vara kyrkotillhörig.

Hindersprövning
Intyg om hindersprövning får man genom att kontakta den lokala skattemyndigheten, den går att beställa via skattemyndigheternas hemsida. Intyget gäller i fyra månader och lämnas till vigselprästen i god tid före vigseln.

Lysning
Förr var det vanligt med lysning i kyrkan tre gånger för dem som skulle gifta sig. Lysning finns fortfarande kvar, men är numera frivillig och det lyser bara en gång. Lysning går till så att man i söndagens gudstjänst nämner namnen på dem som ska gifta sig och ber för dem. Vill man ha lysning ringer man församlingsexpeditionen och säger till när och vilken av församlingens kyrkor man vill ha lysningen.

Samtal
Före vigseln träffar vigselprästen det blivande brudparet för samtal och planering av vigselgudstjänsten. Det är viktigt att i god tid ta kontakt med kyrkomusikern för att diskutera valet av musik och eventuella solosånger. Det finns många möjligheter att utforma vigseln efter era egna önskemål. Musik, diktläsning etc. kan ni till stor del välja själv.

En vigsel i kyrkan behöver inte vara någon stor tillställning. Man kan gifta sig enkelt med bara två vittnen.

Brudkrona
Veberöds församling har en vacker brudkrona för utlåning.

Monika Stålberg

Monika Stålberg

Veberöds församling

Dataskyddsombud, förvaltningsassistent/informationsansvarig

Mer om Monika Stålberg

Förvaltningsassistent/dataskyddsombud