Dop

Välkommen till världen! Vi vill från Veberöds församling gratulera till det nyfödda barnet, och bjuda in till dop. Naturligvis är du välkommen att döpas även som ung eller vuxen.

Att bli döpt innebär att bli upptagen i Svenska kyrkans gemenskap. Dopet är en församlingsgudstjänst och kan utformas på olika sätt. Det sker i söndagens gudstjänst i Veberöds, Vombs eller Silvåkra kyrka. Om det finns särskilda skäl kan en dopgudstjänst ordnas vid något annat tillfälle. Ni kan utforma barnets dop tillsammans med den präst som skall döpa.

Dopet är vägen in i Svenska kyrkan. Men det kan finnas situationer då föräldrar önskar att barnet ska tillhöra Svenska kyrkan och döpas senare (t ex i samband med konfirmationen). Om barnet inte döps och du inte heller meddelar oss att du vill vänta med dopet kommer barnet inte att bli medlem i Svenska kyrkan. Det är endast medlemmar som har rätt till konfirmations- vigsel- och begravningsgudstjänst.

Dopklänning finns till utlåning.

Ring till mig när du vill boka ett dop.

Läs mer om dop.

Monika Stålberg

Monika Stålberg

Veberöds församling

Dataskyddsombud, förvaltningsassistent/informationsansvarig

Mer om Monika Stålberg

Förvaltningsassistent/dataskyddsombud