Isak Folcker
Foto: Thea Isaksson

Yngsta ledamoten vill nå de unga

Nu är personrösterna räknade i kyrkovalet och det står klart vilka ledamöter som tar plats. I Växjö stifts stiftsfullmäktige är 21-åriga Isak Folcker yngst av ledamöterna. 

Man behöver tro på att kyrkan alltid kan bli bättre, samt ha en vilja att vara med i den förändringen.

Isak Folcker

Kyrkans tidning nr 48


Isak Folcker (MPSKDG) är ny i kyrkopolitiken men i kyrkan känner han sig hemma sedan barnsben. Förutom engagemanget i kyrkopolitiken studerar han till fritidsledare med målet i sikte att bli församlingspedagog så småningom. 
För några veckor sedan möttes både det förra och det nya stiftsfullmäktige på S:t Sigfrids folkhögskola. Isak är nöjd med det första intrycket han fick där. 

- Det första mötet kändes väldigt bra, det var ett kort möte men det kändes kul, intressant och spännande, berättar Isak. 

Isak hoppas kunna bidra med ett ungdomligt perspektiv i många av frågorna som stiftsfullmäktige tar upp. 

- Gärna i ämnen som många unga i stiftet känner igen sig i. Men jag sitter ju inte med bara för att jag är ung, utan för att jag bryr mig om kyrkan och hur kyrkan möter människor i bland annat gudstjänst och inom diakoni, säger Isak. 

Tidigare har han varit engagerad i sin hemförsamling i Lessebo under många år och lite senare också som konfirmandledare i Teleborg. Med en bredd av olika erfarenheter från kyrkan under åren upplever Isak att han har hunnit förändras.

Isak berättar: 
- Jag upplever att mitt kyrkliga engagemang har förändrats under åren. I nuläget utbildar jag mig till församlingspedagog så det är mest där jag har mitt engagemang. Jag är klar med första delen som fritidsledare till sommaren och sedan lägger jag upp sista delen av utbildningen efter det. Jag jobbar även timmar på olika fritidsgårdar i kommunen.  

Isak fortsätter: 
- Mitt engagemang och drivkraft ligger i hur vi ska styra kyrkan och hur kyrkans verksamhet ska bli bättre och nå fler. Även frågor om hur vi som organisation hanterar våra pengar är något som engagerar mig. 

Vad är det då man kan missa om man inte har med unga i kyrkopolitiken? Isak tror att det är flera saker:  

- För det första missar man ju att det finns unga i kyrkan, om vi inte finns med i politiken. Man pratar lätt om unga som en grupp men man får inte in det ungdomliga perspektivet. Det kan vara frågor som till exempel hur man anpassar sina lokaler för att ungdomsverksamheten ska kunna bli så bra som möjligt, eller vad man köper in för material till församlingen som passar barn, ungdomar och vuxna.  

Isak tror inte att man egentligen behöver ha en viss egenskap för att kunna engagera sig. 

- Men man behöver tro på att kyrkan alltid kan bli bättre, samt ha en vilja att vara med i den förändringen, säger Isak. 

Isak känner sig hoppfull inför framtiden och tror på att stiftsfullmäktige alltid gör sitt bästa. Han hoppas att han kan använda sina egna erfarenheter, men också att kunna lyssna in stiftet som ser olika ut beroende på var man befinner sig. 

- I framtiden hoppas jag att jag ska få göra det jag tycker är roligt, just nu är det att kunna jobba inom kyrkan men även att engagera mig politiskt. Denna mandatperiod hoppas jag kunna bidra med mitt perspektiv och ta med mitt engagemang som jag har haft hela livet, självklart med ett ungdomsperspektiv som kanske lätt glöms bort inom politiken.  

Isak har ytterligare en förhoppning inför framtiden:  
- Jag önskar att fler ungdomar ska engagera sig politiskt, men vi har ju även ungdomsorganisationer inom kyrkan som politiker behöver komma ut och besöka mer.  
 
/Sara Peterson 

 

Växjö stifts sittande och tillträdande stiftsfullmäktige träffades på S:t Sigfrids Folkhögskola Foto: Samuel Lindblad

Sittande stiftsfullmäktige mötte tillträdande 

Fredag den 12 november träffades sittande och nya stiftsfullmäktige på S:t Sigfrids folkhögskola. På förmiddagen beslutade det sittande fullmäktige om budgeten för 2022 och biskop Fredrik och ordförande Marie Johansson avtackade ledamöter och ersättare. Efter gemensam lunch och eftermiddagsfika hälsades tillträdande fullmäktige välkomna varefter de beslutade om det nya presidiet. Till ordförande omvaldes Marie Johansson, ny 1:a vice ordförande blev Victor Ramström och 2:a vice ordförande Per Ragnarsson. Inför sammanträdet i december togs också en valberedning fram.