Två kvinnor tittar på en datorskärm. En manlig präst och en kvinna syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Visitationer

Biskopsvisitation är ett verktyg för en biskop att utöva tillsyn över församlingarna i biskopens ansvarsområde.