Vigda till tjänst

Nu väntar nya utmaningar för nyvigda diakoner och präster i Växjö stift.

artikel Ur Kyrkans tidning nr 25/26 2020

 

Istället för en gemensam vigningsdag vigdes de två diakonkandidaterna under lördagen 13/6 och de två prästkandidaterna på söndagen 14/6. På grund av rådande pandemi kunde Växjö domkyrka inte fyllas till bredden av människor men högtidlig och innerlig gudstjänst blev det absolut! 

Ur biskop Fredriks vigningstal vid diakonvigningen:

"En diakon ska vara ett barmhärtighetens tecken, se till de svaga och ge röst åt dem som inte har någon röst. Av diakonen krävs mod, uthållighet och handlingskraft, civilkurage nog att slåss mot systemen och en vaken blick för orättvisor. Underskatta aldrig er betydelse. Lita på att det är Kristus som sänder er. Ni är inte till för att människor ska ha det trevligt, utan för att påminna om människors värde och upprätta värdigheten. Ni finns inte för att administrera och föra statistik, utan för att stå på de förtrycktas sida. Med era handlingar förkunnar ni evangelium."

Ur biskop Fredriks vigningstal vid prästvigningen:

”En präst ska förkunna evangelium. Väg era ord på guldvåg, så att de öppnar mot livet. Predika över det som bjuder motstånd i dig själv. Ta lyssnarens erfarenheter på allvar men våga också utmana. Av prästen krävs mognad och urskiljning, teologiskt självförtroende och kanske främst varsamhet med människors innersta. En präst ska förvalta sakramenten. Dopets engångs-ja och nattvardens flergångs-ja. Vårda det heliga med vishet och värdighet. Ni är inte till för att synas själva, utan för att nåden ska hitta fram. Ni finns inte för att administrera och föra statistik, utan för att befrielsen ska verka i människors hjärtan. Och med era egna liv får ni peka på försoningen.”med människors innersta. En präst ska förvalta sakramenten. Dopets engångs-ja och nattvardens flergångs-ja. Vårda det heliga med vishet och värdighet. Ni är inte till för att synas själva, utan för att nåden ska hitta fram. Ni finns inte för att administrera och föra statistik, utan för att befrielsen ska verka i människors hjärtan. Och med era egna liv får ni peka på försoningen."mhet med människors innersta. En präst ska förvalta sakramenten. Dopets engångs-ja och nattvardens flergångs-ja. Vårda det heliga med vishet och värdighet. Ni är inte till för att synas själva, utan för att nåden ska hitta fram. Ni finns inte för att administrera och föra statistik, utan för att befrielsen ska verka i människors hjärtan. Och med era egna liv får ni peka på försoningen."

Vad ser du fram emot i din nya tjänst?

Ester Fjellander, Ljungby Maria församling:

- Jag ser fram emot att få jobba! Nu har jag gått på utbildningsinstitutet ett år och fått analysera och tänka kring många saker men nu ser jag verkligen fram emot att också få göra.

Nina Fredhage, Ingelstads församling:

- Jag ser fram emot allting: att få möta församling och nya kollegor i ett nytt sammanhang.

Mattias Sånglöf, Döderhults församling:

- Att få börja arbeta med människor, få bo och arbeta på samma ställe. Jag ser fram emot allt som det innebär att få arbeta i församling!

Ola Nilsson, präst i EFS, Hagakyrkan i Markaryd:

- Mycket! Att få arbeta i den gemenskap som finns där, att både få arbeta inåt och utåt: fira gudstjänst men också finnas med i samhället på olika sätt.

 

Text: Emilia Lindstrand/Sara Peterson