”Vid gränsen av det oerhörda” – Hela livet – fokus på existentiell hälsa.

Tisdag 11 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

- Digitalt-

 

Detta seminarium handlar om hur existentiella frågor kan få större fokus i arbetet för hälsa och hållbarhet i samhället. Det kommer att belysa nya sätt att samverka mellan kyrka, forskning och samhällsorganisationer för att öppna upp de existentiella och andliga aspekterna inom områden där de inte får tillräckligt utrymme idag.    


Seminariet består av ett föredrag av läkaren Anders Rosengren som har skrivit den uppmärksammade boken Hela livet. I föredraget berättar han om den forskningsbaserade metoden bakom boken och hur existentiella frågor kan påverka vår hälsa. Utifrån bl.a. Dag Hammarskjöld, Tomas Tranströmer och den senaste hälsoforskningen kommer viktiga livsfrågor att vävas samman med konkreta redskap för att hantera stress, motion och matvanor men också ensamhet, sorg och åldrande.   

Föredraget följs av ett fördjupande samtal mellan Anna Göransson från Sensus studieförbund och Anders Rosengren, bland annat med utgångspunkt från det samarbete som Sensus, Svenska kyrkan och Göteborgs universitet har för att befrämja existentiell hälsa.  Anders Rosengrens föreläsning är digital medan Anna Göransson deltar på plats. 

Anders Rosengren är läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Hans forskning spänner från detaljerad grundforskning till levnadsvanor och hälsobeteende. Denna ovanliga kombination har gett honom en unik möjlighet att från olika synvinklar granska vart vi är på väg med alla hälsoråd, forskning och teknik. 
Han arbetar för att utmana och förnya hur man berättar om forskning för allmänheten, främst genom Livsstilsverktyget men också via medverkan i till exempel Filosofiska rummet i P1. 

Anna Göransson

Anmälan Fortbildningsveckan 2024