Verksamhetsuppföljning i Ekonomisk analys inom Ekonomitjänsten

Måndag 9 oktober klockan 11.00 - 12.00

- Digital kurs-

Ekonomisk analys är verktyget där du enkelt kan följa upp din verksamhet mot budget, jämföra med tidigare perioder och använda analyserna som underlag när du planerar för framtiden.

Vi kommer att börja med att gå igenom de grundläggande funktionerna för att sedan fördjupa oss i hur du skapar och sparar egna analysmallar utifrån just dina behov.

Jennie Gustavsson, ekonom på servicebyrån.

Helena Spjuth, ekonom på servicebyrån.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023