Dopet är vägen in till kyrkan, vem ska berätta om det om inte vi, säger kyrkoherde Axel Fors.
Foto: Charlotte Granrot Frenberg

"Vem ska berätta om dopet om inte vi?"

Satsningen Fokus dop avslutas inom kort i sin nuvarande form, men i Ljungby pastorat har arbetet bara börjat. Små, enkla saker kan göra stor skillnad, tror kyrkoherde Axel Fors.

– Det är lätt att bli hemmablind. Vi har upptäckt saker som borde vara självklara, men som vi såg först när vi fick anledning att se över vårt arbete med dopet, säger Axel Fors, processledare för Fokus dop i Ljungby pastorat.

Ljungby pastorat är ett av de fem församlingar/pastorat som deltagit i Fokus dop. Kyrkoherden konstaterar att kyrkans egna medlemmar i allt högre grad väljer bort att döpa sina barn, precis som på många andra håll. 
– Tidigare har vi inte behövt tänka så mycket, det har ju gått av bara farten. Fokus dop gav oss konkreta redskap kring något vi redan funderade på och som bekymrade oss, säger Axel Fors.

Hela arbetslaget och alla förtroendevalda i pastoratet har varit involverade i arbetet. Det har också funnits en projektgrupp som bestått av anställda med olika professioner, från både stad och landsbygd. Präst, kyrkomusiker, inre och yttre vaktmästare, församlingspedagog och kommunikatör har ingått i gruppen, som letts av kyrkoherden. 
– Det har varit viktigt att få med olika perspektiv i arbetet. Det här är ju ett uppdrag som ska bäras av hela församlingen, säger Axel Fors.

Exempelvis fick vaktmästarna i uppdrag att åka runt i alla kyrkor och se vad som fanns om dopet i kyrkorna. Det blev en aha-upplevelse. De hittade framför allt broschyrer om begravningar. I en kyrka fann de ett vykort från 1982 med texten ”Dopet och kristen fostran”. 
– Så uttrycker man sig inte riktigt idag. Dopet är ju vägen in i kyrkan, vem ska berätta om dopet om inte vi? Det är ju så självklart egentligen, det borde vara något av det första man ser i kyrkan, säger Axel Fors.

Pastoraten som deltagit i Fokus dop har arbetat fram lärkontrakt, där de ställt upp olika mål. Arbetet är påbörjat, men långtifrån slutfört. Att Fokus dop-satsningen avslutas gör ingen egentlig skillnad för Ljungby pastorat.

– Nej, vi har precis börjat! Vi fortsätter arbetet, det handlar ju inte om att bättra på statistiken, det handlar om att fler människor ska få en närmare relation till Jesus, säger Axel Fors.

Charlotte Granrot Frenberg

– Vi delar gärna med oss av vårt kommunikationsmaterial till andra församlingar, säger Alexander Teglbjær.
– Vi delar gärna med oss av vårt kommunikationsmaterial till andra församlingar, säger Alexander Teglbjær. Foto: Maria Nilsson

Kommunikation i tre steg ska locka till fler dop

En trestegsraket med lättillgänglig kommunikation med personligt tilltal ska locka fler att boka dop i Ljungby pastorat. 

Alexander Teglbjærg är kommunikatör och administratör i Ljungby pastorat och har ingått i projektgruppen för Fokus dop. När han inventerade pastoratets kommunikation kring dopet insåg han att det fanns förbättringspotential.
– Vi hade en dubbelvikt A4 med träig info om varför kyrkan tycker det är viktigt att man döper, den hade troligen motsatt verkan. Det vi har konkluderat är att vi vill vara så personliga som vi bara kan vara, säger han.

Efter att ha sneglat på andra församlingars digitala och tryckta material om dopet har han ”plockat russinen ur kakan” och tagit fram ett eget koncept. Han utgår från de man redan har möjlighet att nå ganska lätt, nämligen föräldrar till barn som är antecknade i avvaktan på dop. Kommunikationen sker i tre steg. Ungefär tre veckor efter födseln skickas ett handskrivet vykort till de nyblivna föräldrarna med en grattis-hälsning från kyrkoherden eller någon annan i församlingen som familjen tidigare varit i kontakt med. På vykortet finns en qr-kod som leder till en webbsida med information om dopet.

Steg två är ett kit med en inbjudan till dop, en tyg-dregglis med texten ”Alltid älskad” och en inspirerande tidning med doptema. Detta skickas ut cirka åtta veckor efter födseln. 
– Layoutmässigt liknar tidningen en mamma-tidning, det ska vara tilltalande och lättillgängligt och lekfullt. Det ska lyfta fram att dopet är enkelt och underlätta och inspirera i exempelvis musikval och planering, säger Alexander Teglbjær.

Det tredje och sista steget är ytterligare ett vykort med en påminnelse och en ny inbjudan att ta kontakt. Det sker 75 dagar efter födseln. 

Pastoratet är redan igång med steg ett och ambitionen är att komma igång med steg två innan sommarsemestern. 

Charlotte Granrot Frenberg

Det har varit givande att få input och stöd från stiftets olika kompetenspersoner och framför allt att träffa och inspireras av representanter från andra församlingar. Fokus dop har gett oss ett sätt att tänka strategiskt kring dop som kan fortsätta även efter att projektet är avslutat.

Kjell Danfors, präst i Jönköpings församling

Det har varit kul att få jobba tillsammans med alla yrkeskategorier inom kyrkan med en så central fråga som dopet. Att få arbeta tillsammans med andra församlingar och med stiftskanslipersonal har varit givande. Bland annat har vi gjort en uppfräschning av hur vi presenterar dopet exempelvis på hemsidan och i sociala medier. All personal har utbildats och vi har bjudit in till kvällar om olika centrala bibliska och kyrkliga personer.

Erik Karlsson, präst i Sävsjö pastorat

Fokus dop

I Växjö stift har fem församlingar deltagit i satsningen Fokus dop, som startade våren 2021. Fokus dop syftar till att öka medvetenheten om hur dopet syns och hörs, sker och levs. Församlingarnas processledare har drivit arbetet, med stöd från stiftskansliets personal.

Satsningen går nu vidare i en annan form. Församlingar kan anmäla sig dels till en fokusdag om dopet, dels till en fokustermin om dopet. Kontaktperson är stiftsmusiker Åsa Johnsson.

Det produceras även två filmer om dopet. En som kan användas i församlingsarbetet och en som kan spridas för att berätta om dopet.

Svenska kyrkan kraftsamlar för dopet

Den 11-30 april går filmen Dopet – Livets första fest på annonsplats i TV4, på Facebook, Instagram och Youtube. Samtidigt gör flera av Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift lokala kommunikationsinsatser för att uppmärksamma dopet. Film, bildmaterial och mer information finns på Kornet. Kampanjen återkommer i höst.