Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Växjö stift skänker en kvarts miljon till Ukraina

Växjö stiftsstyrelse beslutade den 29 mars att skänka 250 000 kronor till hjälpinsatser för Ukraina via Act Svenska kyrkan. 

– Det akuta läget gör att vi fattat ett ovanligt beslut. Behoven är stora och fortsätter att öka. Gåvor behövs för att stötta den ukrainska befolkningen med humanitära insatser, säger biskop Fredrik Modéus.

Pengarna går till Act Svenska kyrkans katastrofinsatser som bidrar till att hjälpa drabbade människor i Ukraina. Det är ett extra anslag som görs med anledning av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Beloppet som klubbades den 29 mars är utöver de cirka 750 000 kronor som årligen avsätts till Act Svenska kyrkan från Växjö stift.

– Det är viktigt att vi alla hjälps åt att stötta folket i Ukraina. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket, säger Anton Härder, förste vice ordförande i stiftsstyrelsen.

Bön för fred i Ukraina

Läs biskop Fredrik Modéus bön.

Solidariteten väcker hoppet

"Det mänskliga lidandet är obeskrivbart i Ukraina. Kriget väcker oro och samtidigt väcks mänskliga grundimpulser hos oss som följer nyhetsförmedlingen." Läs biskopens debattartikel om situationen i Ukraina, som publicerats i flera av stiftets medier i början av mars.

Svenska flaggan och Ukrainska flaggan vajar i varsin flaggstång.

Fredsbön för Ukraina

Varje tisdag hissas Ukrainas flagga vid Östrabo i solidaritet med Ukrainas befolkning. På tisdagar klockan 12.00 är det fredsbön vid ljusträdet i Växjö domkyrka. Välkommen att vara med!

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!