Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Växjö stift 850 år

Historiskt firande blickar framåt. Just nu mer framåt än planerat, eftersom vi p.g.a. rådande smittspridning behöver flytta fram sommarens aktiviteter till senare datum.

Vi vill lyfta fram vår historia, men inte fastna i den. Blicken ska vara fäst på framtiden. Alla samlingar kommer att genomsyras av detta.

Hans Boeryd, projektledare för Växjö stifts 850-årsfirande.

För att kunna fira måste vi vänta

På grund av covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten behöver vi tyvärr skjuta fram de stora evenemang som planerats för att denna sommar fira Växjö stift 850 år.

Ett 850-årskalas för barn i och intill Växjö domkyrka, teaterföreställningar utanför Östrabo och stor jubileumshögmässa kan inte genomföras just denna sommar. Dessa skjuts därför upp till nästa vår och sommar 2022. 

Det är tråkigt att vi inte kan fira nu, särskilt när vi verkligen längtar efter att få vara tillsammans! Men för vårdens och allas bästa behöver vi längta lite till och invänta bättre omständigheter. Och sen ska vi fira! 

·        Tegnérspelet: Esaias kommer att sättas upp utanför Östrabo 2022

·        Jubileumshögmässa firas i Växjö domkyrka när så är möjligt

När Växjö stift firade 800 år försenades firandet två år, så vi får ofrivilligt följa traditionen av ett försenat firande. 

Har du frågor, kontakta stiftsprost Hans Boeryd 0470-77 38 27 hans.boeryd@svenskakyrkan.se

Ur Kyrkans Tidning nr 1/2, 2020

Ambitionen har varit att skapa lagom mycket aktiviteter under året, samt att skapa programpunkter som tilltalar olika åldersgrupper. Den 15 februari, på Sigfridsdagen, går startskottet. Då framförs Sigfridsofficiet med Smålands musikarkiv och Forum Linné i Växjö domkyrka, med text och musik från 1300-talet. 

Samma dag välsignar biskopen i York, för Sigfrid kom enligt legenden från York, pilgrimer som ger sig iväg mot Växjö. Den 15 februari startar även vandringsdagar i England, som går vägen över vänstiftet i Oxford och vidare mot London och Canterbury. Vandringen återupptas den 29 juli i Göteborg och går vidare via Norra Sigfridsleden. Pilgrimsvandrarna anländer i Växjö vid det stora firandet 29–30 augusti. – Alla som vill har möjlighet att ansluta till de olika vandringarna, berättar Hans Boeryd.

Biskopen kommer att besöka ett antal historiska platser runtom i stiftet under året, fem olika besök är inplanerade. Bland annat kommer biskopen att pilgrimsvandra från Sigfridshamn i Loverslund upp till Hagby kyrka i Södermöre pastorat samt fira högmässa i Nydala klosterkyrka i Värnamo pastorat. I augusti kommer det att blir teaterspel om Tegnér i Östrabos trädgård. Det är ett nyskrivet spel av Olle Larsson, lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö, och regissören Leif Sandberg. Läktare kommer att byggas upp i trädgården och det kommer att ges totalt 16 föreställningar. Det kommer att ges totalt 16 föreställningar och finnas möjlighet att göra församlingsresor till detta.

Det kommer även att presenteras en jubileumsskrift som ska ingå i Växjö stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Förhoppningen är också att genomföra några föreläsningar och panelsamtal under året, med historiska tillbakablickar såväl som kring kristen tro och ekumenik idag och i framtiden.

Jubileumshelgen 29–30 augusti inleds med 850-årskalas för alla barn, läs mer i artikeln nedan. På söndagen firas en jubileumsgudstjänst med gäster från kyrka och samhälle, både i stiftet, nationellt och internationellt.

– Vi hoppas att stiftets församlingar ska känna glädje och samhörighet i den gemensamma stiftshistoria som vi alla delar. Vi hoppas också att församlingarna på olika sätt kommer att uppmärksamma jubileet utifrån de historiska platser som finns lokalt, säger Hans Boeryd.

Charlotte Granrot Frenberg

Program 850 år

Sommarens firande får tyvärr dröja till 2022, på grund av Covid-19.

Växjö stifts historik

Stiftet grundlades och den första domkyrkan byggdes av S:t Sigfrid, biskop från England som också döpte Olov Skötkonung vid Husaby cirka år 1000. Stiftet omfattade först endast Värend. Under medeltiden och reformationstiden hörde östra Småland och Öland till Linköpings stift. Periodvis 1555–1583 var kyrkoherden i Kalmar Petrus Caroli Gothus också ”ordinarius” för Möre och Öland. 1603 upprättades Kalmar stift och stiftschefen kallades superintendent. Från 1678 benämndes han biskop. Kalmar stift uppgick i Växjö stift 1915.

Artiklar från Växjö stifts sida i Kyrkans Tidning