Varför ska vi diarieföra och hur hjälper public 360 oss att göra det?

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-12.00

- Digitalt -

Public 360 är Svenska kyrkans gemensamma dokument och diariesystem. Här kommer en chans att få en bättre förståelse för varför vi ska diarieföra det vi gör i Svenska kyrkan och hur public 360 kan hjälpa oss att göra det på ett enkelt sätt. Du som är ansvarig för olika verksamheter i Svenska kyrkan får en bättre förståelse för vad som ska diarieföra och hur public 360 hjälper dig att göra det. 
 

Harald Löfgren och Henrik Vitalis är arkivarier på kyrkokansliet i Uppsala gästar oss för att berätta om diarieföring och public 360. 


Anmälan Fortbildningsveckan 2023