Våra ekologiskt värdefulla miljöer och den biologiska mångfalden

Onsdag 11 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

Begränsat antal platser!

Svenska kyrkan har via sina kyrkogårdar, kyrkor, prästgårdar och församlingshem en unik ekologisk värdefull miljö. Hur kan våra ekologiskt värdefulla miljöer och den biologisk mångfalden bevaras och utvecklas.

Med bra exempel från förvaltningar i Växjö stift och från nationella specialister får vi lära oss mer. Kalmar (Mikla Blomster) och Ljungby ( Bernt Fridh) berättar om deras arbete för att utveckla den Biologiska mångfalden och Sara Adolfsson från Linköpings stift och samordnare för hållbar kyrkogårds- och markförvaltning. Sara berättar om arbetet med färdplan för klimatsmarta kyrkogårdar och hur man gör för att inventera kyrkogårdarnas ekologiska naturvärden.

På eftermiddagen kommer Tobias Ivarsson berätta varför är det viktigt med biologisk mångfald i våra miljöer och hur man arbetar praktiskt för att förbättra den. Lär dig mer om blomrika gräsmarker, pollinerare, gamla träd, död ved, olika holkar och vikten av mörker.

Mikla Blomster, Landskapsingenjör Kalmar kyrkogårdsförvaltning. 

 

 

Bernt Fridh, Kyrkogårdschef i Ljungby pastorat

Sara Adolfsson, Linköpings stift och samordnare för hållbar kyrkogårds- och markförvaltning

Tobias Ivarsson, har arbetat med inventeringar och praktisk naturvård i över 20 år. Inventerade bland annat kyrkogårdar i Kronobergslän 2006-2007, samt varit med att skapa Biparadiset i Växjö, skrivit guideböcker om Växjö, Åsnen med mera.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024