Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Välkomna, Växjö stifts nya diakoner och präster!

Den 12 juni vigdes inte mindre än åtta nya diakoner och präster i Växjö stift. Fest och glädje!

Det var en varm, högtidlig och glädjefylld högmässa i Växjö domkyrka, när biskop Fredrik Modéus vigde fyra personer till diakoner och fyra till präster, vara en vigdes till tjänst inom EFS. Kyrkan var välfylld och många kramar utdelades utanför domkyrkan i försommargrönskan efter vigningen.

Växjö stifts nya diakoner och präster är:

Diakoner
Malin Hjertquist, vigs till tjänst i Alvesta församling. 

Louise Madeland, vigs till tjänst i Södermöre pastorat. 

Ulrika Myhrberg, vigs till tjänst i Forshedabygdens församling.  

Birgitta Quittenbaum, vigs till tjänst i Sjösås och Dädesjö församlingar i Växjö pastorat. 

Präster
Björn Pettersson, gör sitt adjunktsår i Johanneskyrkan i Svenska kyrkan i Växjö. 

Magnus Pettersson, gör sitt adjunktsår i Norrahammars församling. 

Robert Ortiz, vigs till tjänst inom EFS och ska tjänstgöra i EFS distrikt Sydost. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är en missionsrörelse med föreningar och församlingar knutna till Svenska kyrkan.  

Emanuel Sedeborn, gör sitt adjunktsår i Virestad-Härlunda församling. 

Högmässa med diakon- och prästvigning på Heliga trefaldighets dag. Foto: Charlotte Granrot Frenberg
De nya diakonerna och prästerna möttes av en stor och varm applåd. Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Från läkare och elektriker till diakon och präst

Inte mindre än åtta personer vigdes till diakoner och präster i Växjö domkyrka den 12 juni. Birgitta Quittenbaum gick från att vara läkare till diakon och Magnus Pettersson sadlade om från elektriker till präst.