Grattis Växjö stift 850 år!

Växjö stifts 850-årsjubileum har fått skjutas upp men den 25 september kunde vi äntligen samlas och fira tillsammans! Firandets höjdpunkt var en högtidlig och varm festhögmässa i Växjö domkyrka, med personer från församlingar från hela stiftet.

Historien upprepar sig. Precis som vid Växjö stifts 800-årsjubileum så har firandet av 850-årsjubileet blivit försenat i två år. Denna gång med anledning av restriktionerna under pandemin.

Symbolen för S:t Sigfrid är en vanligt förekommande syn i trakterna kring Växjö, där den förekommer i såväl kommunvapnet som i kommunens logotyp, liksom på brunnslock och i en rondell. Stiftets historia, som enligt legenden började just med biskop Sigfrid från England, har nu firats.

Firandets höjdpunkt var jubileumshögmässan i Växjö domkyrka den 25 september. Mässan inleddes med en lång procession, med representanter för Växjö stifts församlingar. Biskop Fredrik Modéus predikade och Kammarkören S:t Sigfrid och domkyrkans brassensemble bjöd på musik. Landshövdingen i Kronobergs län Maria Arnholm medverkade med en hälsning, liksom biskop Jeremias Tillman från vänstiftet i Nordtyska kyrkan.

Tidigare har 850-årsjubileet firats med ett kalas för barn i stiftet, i maj i år. Då delades det ut barnprocessionskors till stiftets samtliga församlingar, en gåva från stiftet och från Jan Ekström, möbelsnickare och formgivare från Vetlanda. Det har även tagits fram en jubileumsbok om stiftets historia.

Växjö stifts historik
Enligt legenden var det S:t Sigfrid, biskop från England, som grundade Växjö stift. Det finns inga säkra källor på om S:t Sigfrid verkligen var stiftets första biskop, de äldsta källorna från omkring 1170 refererar till en biskop Balduin i Växjö. Stiftet omfattade först endast Värend. Under medeltiden och reformationstiden hörde östra Småland och Öland till Linköpings stift. 1603 upprättades Kalmar stift och stiftschefen kallades superintendent. Från 1678 benämndes han biskop. Kalmar stift uppgick i Växjö stift 1915.

Växjö stift = S:t Sigfrids stift 850 år!

Lars Aldén, ordförande i Växjö stiftshistoriska sällskap, har skrivit en text om Växjö stifts historia.

Glädje och jubel på 850-årskalas!

”Låt barnen komma till mig” står det på processionskorsen som delades ut i Växjö domkyrka i samband med stiftets 850-årskalas. Och många barn kom!

Barnens processionskors - en gåva för att fira Växjö stift 850 år

Hundra barn går med processionskors i Växjö domkyrka den 21 maj, då det blir kalas för att fira Växjö stifts 850-årsjubileum. Processionskorsen är en gåva från stiftet till alla församlingar och har tagits fram av Jan Ekström.