Våldet går inte i pension - om våld i äldres nära relationer

OBS! INSTÄLLD Torsdag 12 oktober klockan 10.00 - 12.00

OBS! INSTÄLLD 

- På plats -

Begränsat antal platser!

Vad är våld i äldres nära relationer? Varför utsätts äldre för våld och vilka är 
riskgrupperna och riskfaktorerna? Vem/vilka är förövare? Kan man/ska man fråga äldre om de är utsatta för våld? Vilka hinder finns för äldre att lämna en 
våldsrelation? Vad säger forskningen om äldre och våld? Den förväntade ökningen av antalet äldre vad innebär den för våld i äldres nära relationer?

Eva Wassén Eriksson har erfatenhet som  utredare, utvecklingsledare och chef och driver nu  Eva Wassén Eriksson, EDITUM AB – med uppdrag som föreläsare, författare och släktforskare. Eva har stor kunskap  i frågor som rör äldre och våld i äldres nära relationer, är en flitigt använd föreläsare och har också skrivit en bok i ämnet. 

 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024