Vad händer med din röst efter valdagen?

Den 6-19 september var det kyrkoval och klockan 20.00 på valdagen stängde vallokalerna för denna gång. Men vad händer med rösterna efter valdagen? Jo, nu pågår ett intensivt och noggrant arbete på stiftskanslierna runt om i landet. I Växjö jobbar 14 personer veckorna efter valet med att räkna röster och kontrollera så allt gått rätt till. Ungefär fyra veckor efter valet beräknas det slutliga resultatet vara klart. Först då kan mandaten fördelas.  

I det gamla prästänkehemmet Östraboliden på biskopsgården Östrabo i Växjö, har i vanliga fall en stor del av stiftskansliets personal sina arbetsplatser. Men under oktober månad är huset reserverat för det viktiga arbetet som måste göras för att få fram ett slutligt valresultat.  

Den 20 september åkte representanter för samtliga valnämnder i stiftet in till Växjö för att lämna över sina röster till stiftsstyrelsen. Därefter har valsedlarna sorterats i 214 backar, en back för varje valdistrikt. Nu arbetar sammanlagt 14 personer med att räkna och kontrollera de röster som kommit in från vallokalerna, förtidsröster, brevröster och röster från utlandet. De räknar och sammanställer också personröster och arkiverar det som ska sparas för framtiden.   

Anna Kämpe, stiftsjurist på Växjö stift, berättar att arbetet är omgärdat med struktur och ordning kring hur man behandlar varje valsedel.  
- Det ska till exempel inte kunna hända att en valsedel hamnar i fel distrikt eller att man tappar den på golvet.  

I ett mötesrum sitter Emma Wallin tillsammans med valkansliet. De kontrollräknar och fördelar backar till de tio rösträknarna som har sina platser i den stora matsalen.  

- Det är viktigt att arbetet görs noggrant och i en bestämd ordning, förklara Emma. Nu kontrollräknar vi antalet valsedlar från det man gjorde i vallokalerna på valkvällen och natten. Kyrkomötet som har de gula valsedlarna, räknar vi först. Därefter går vi igenom alla backar igen och räknar det rosa valet som är för stiftsfullmäktige. När det är klart tar vi upp allt igen för att göra samma sak med valet till kyrkofullmäktige.  

- Vi räknar också de personröster som har kommit in, berättar Emma. Det gjordes inte på valnatten utan då räknades bara antalet röster som varje nomineringsgrupp fick.  

I kyrkovalet får väljarna kryssa upp till tre personer som står med på listorna på de olika valsedlarna.  Det är något som skiljer sig mot de allmänna valen då det bara går att lägga sin röst på en person. Rösträknarna går igenom hur många personröster som är kryssade och skriver in det i en personvalslista. Listorna kontrollräknas sedan ytterligare en gång av Emma och Anna.  

– Ja, det blir en hel del kryss att gå igenom. Och det ser väldigt olika ut i de olika distrikten, förklarar Anna Kämpe. I vissa distrikt personröstar man enormt mycket. Det vi kan se är att det är vanligare att få många personkryss om man ställer upp i sitt eget område där personen är känd. Och det måste ju vara roligt att känna att man är uppskattad i sin egen hembygd och sitt eget kontrakt.  

Det tar två till tre veckor att räkna alla röster.  
-  Sedan när vi har räknat allt så använder vi underlaget och matar in det i ett program som i sin tur räknar ut mandatfördelningen till varje enhet, berättar Anna. När vi är helt färdiga så trycker vi på mandatfördelningsknappen. Då rasslar det till, småskrattar Anna. Det är också då som personerna vet exakt hur många röster de fått, hur högt kom de på listan och vad det betyder för deras del.  

- När allt är färdigräknat och klart placerar vi allt som ska sparas i arkivet, och en del ska slängas fortsätter Emma. Så först i mitten av november kan vi förklara valet avslutat för denna gång, menar hon.  

Emma skickar också med stort TACK till alla valarbetare! - Vi är många inblandade och vi är tacksamma för alla insatser! 

Text: Bodil Askencrantz 

 Mikael Lunnergård och Gunilla Enggren

Nya sätt att jobba med dopet ger hopp och inspiration

Vilken dag döptes du? Vad betyder dopet för dig? Bara genom att gå till sig själv väcks ofta många tankar om dopet. I Växjö stift görs just nu en satsning som ska öka medvetenheten om hur dopet syns och hörs, sker och levs