Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

V:a Sigfridsleden (Fridafors-Växjö)

Från nordöstra Skåne och områden som varit befolkade sedan urminnes tider, har en pilgrimsled letat sig in i bygder som i forna tider var glest befolkade. – Tidigare har det varit tätt mellan kyrkorna, nu blir det betydligt glesare.

Kyrkhult är den sista kyrkan i Lunds stift, innan stiftsgränsen passeras i utkanten av Fridafors och Växjö stift tar vid. Första kyrkan i Växjö stift är Almundryd.

Därnäst, på vandringen mot Växjö, kommer Urshults kyrka, den största, möjligtvis näst största, landsbygdskyrkan i Växjö stift.

Jäts gamla kyrka, daterad till 1220-talet. Kyrkan liknar många andra från samma period: inget kyrktorn, men klockstapel på kyrkogården; högt och spetsigt sadeltak; ett långhus som inte är mycket större än koret; en kyrka som till slut blev för liten för alla kyrkbänkar.

Till slut är vandraren framme i Växjö domkyrka. Smålands museums beskrivning domkyrkans arkitektur är träffsäker: ”Växjö domkyrka har sitt ursprung i 1000-talet. Den var först en träkyrka som sedan ersattes av en liten stenkyrka. Under de följande århundradena växte byggnaden och utökades åt olika håll. Den kyrka vi ser idag är resultatet av nästan 1000 års kontinuerligt användande och ständigt skiftande ambitioner i fråga om utrymmen och stil.” – Den som vill möta konstnärlig utsmyckning från vitt skilda århundraden kan t.ex. söka upp sidokapellet i domkyrkans sydvästra del. På väggen finns fragment av målningar från 1500-talets början. I direkt anslutning till sidokapellet finns dopkällan från 1990-tal och riktas blicken uppåt syns den pampiga orgelfasaden från 1779.

Kartor

Karta över hela västra Sigfridsleden

En vandrare och cyklist har lagt upp hela Västra Sigfridsleden i "Open Street Map. Denna karta har möjligheten att detaljerat zooma in ledens sträckning.

Kartan finns här!

Kartor för västra Sigfridsleden (Fridafors-Växjö)

Kartorna omfattar:

  • Blekingegränsen/Fridafors - Urshult
  • Urshult - Väckelsång (med alternativ sträckning till Ingelstad)
  • Väckelsång - Växjö (ännu ej färdig)

Platsmarkörerna (de blå punkterna) ger såväl vägbeskrivningar som upplysningar om platser längs vägen.

Sträckan Urshult - Ingelstad har en lång alternativ väg. Denna är rödmarkerad.

Klicka här för karta över Västra Sigfridsleden (Fridafors-Urshult)

Klicka här för karta över Västra Sigfridsleden (Urshult-Väckelsång)

Klicka här för karta över Västra Sigfridsleden (Väckelsång-Växjö)

Ledbeskrivning

Arbetet med Västra Sigfridsleden från Blekingegränsen till Ingelstad är ännu inte slutgiltigt bestämd. Ledbeskrivningar läggs ut när dessa är klara.

Läs mer och ladda hem material på visitsmaland.se