Tro i hållbar utveckling

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 15.30

- Digital kurs-

Hållbar utveckling talar vi om när det gäller klimat och miljö, men vi behöver utveckling också i trons värld. Förnyelse är nödvändig för att bevara budskapet! Att låta vår tro vara öppen för människors frågor och de förändringar som sker i vår samtid är att värna trons centrum.
Karin Janfalk, stiftspedagog i Göteborgs stift, samtalar med Sven Hillert som skrivit en bok om just detta. Han menar att vi behöver befria tron från polariserande krafter, dualism och hierarki. Att särskilja ande från materia, ställa människan över den övriga skapelsen och göra skillnad på oss och dem leder till splittring och en ihåligare tro.

Det blir ett samtal som kommer att inspirera till att söka ett sätt att tro och tänka som bevarar djupet i kristen tro och just därför kan bidra till att bevara den planet vi lever på och befria mänskligheten. 

Detta är en kurs för alla som är intresserade av att formulera en tro för vår samtid.

Efter pausen får vi själva vara med och samtala om dessa viktiga frågor!

Sven Hillert är präst och teologie doktor och har bl a skrivit böckerna "Tro i hållbar utveckling" och "Pilgrimsbön" som kom ut i januari i år.

Foto: Mikael Ringlander

Karin Janfalk är stiftspedagog i Göteborgs stift.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023