Timmermansarbeten inom kulturmiljön - Nöttja klockstapel

Onsdag 12 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Under våren 2020 genomfördes en omfattande renovering av Nöttja klockstapel. Arbetena utfördes av en grupp timmermän med Niklas i spetsen. Denna klockstapels renovering dokumenterades i sin helhet och tar sin början i där timmerman ihop med representanter från församlingen valt ut timmer från trakten som fällts och sedan bearbetats lokalt för att användas när klockstapelns bärande timmerkonstruktion byttes ut. Klockstapeln har sedan tjärats med tjära enligt recept från år 1790. En renovering som är lokalt engagerande och lyckad får vi lära oss mer om i detta föreläsningspass. Niklas kommer också redogöra för andra timmerarbeten i Växjö stifts kyrkor. 

Begränsat antal platser

Niklas Stangenberg är timmerman och driver Stangenbergs Byggnadsvård AB. Anmälan Fortbildningsveckan 2023