Ungdomsläger på Finnåkers kursgård i Västerås stift med ungdomar från Västerås. Läger för att umgås, leka, spela, äta...
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tillsammans för Sverige

Tillsammans för Sverige är ett projekt inom Fryshuset i Stockholm. Tillsammans med Fryshuset vill Växjö stift rusta unga i samtalsmetodik kring religion som ett redskap för fred. Syftet med projektet är att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.

Digitalt miniseminarium 20/5 kl 12.45-13.30 om Tillsammans för Sverige

Varje människa har sin berättelse och det är bara du som kan berätta din. Detta seminarium är för dig som vill ge din församling nya verktyg. Vill du vara med och skapa en framtid som präglas av respektfulla samtal i ett mångkulturellt samhälle? Har du ungdomar i din församling, din omgivning som vill vara med?  

Tillsammans med Fryshuset i Stockholm vill vi i Växjö stift rusta ungdomar i samtalsmetodik med religionen som ett redskap för fred. ”Tillsammans för Sverige” är ett projekt inom Fryshuset Stockholm. Syftet med projektet är att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.  

I detta pass möter du projektledarna Carina Samuelsson och Aina Hantoft. Men framför allt möter du tidigare deltagare som nu utbildar andra unga. Hör deras berättelser och prova metodiken.

Ha gärna papper och penna tillgängligt vid passet!

Mer information och länk till passet finns här.

Kim Einhorn är en av de unga som rustats i Tillsammans för Sverige. Här skriver hon om sin resa:

Mitt namn är Kim Einhorn, jag studerar min sista termin till psykolog och arbetar som psykologassistent och projekt ledare på en psykiatrisk mottagning i Stockholm. Jag arbetar även som föreläsare Zikaron, där jag besöker skolor över hela Sverige för att tala om hur min farmor överlevde förintelsen.

2014 introducerades jag för tillsammans för Sverige då min storebror Dan arbetade som processledare och storyteller. Redan då fick TFS en plats i mitt hjärta och i mitt liv. Samma plats som TFS fick i min bror Dans liv och likaså senare skulle få i min bror Mickes liv. När möjligheten uppstod att bli processledare för TFS Växjö var det ett enkelt val. För möjligheten att skapa medmänskliga dialoger över religiösa, sociala och kulturella gränser är en fråga som jag brinner för nu och en fråga som jag vet att jag kommer brinna för framöver. För att religion, kultur och social samhörighet är något som öppnat upp för möten, gemenskap och kärlek i mitt liv, men det har likaså öppnat upp för fördomar och hat. Men, enda sättet att bemöta fördomar, enda sättet att motverka hat, det är genom kunskap. Kunskap och förståelse om individen, något som sträcker sig långt bortom religiösa, sociala eller kulturella identiteter.  

Jag gick de tre första helgerna för att jag var nyfiken, jag blev mer intresserad av Tillsammans för Sveriges arbete och ville vara en del av det. Att ge ungdomar möjligheten att diskutera religion och samhället över alla strukturer i samhället tycker jag är toppen.

Sofia Egnell, del av Tillsammans för Sverige

Vad är syftet med Tillsammans för Sverige?

Främst har verksamheten varit ett integrationsprojekt som ska stärka unga vuxna i sin story, sitt uttryck och vidare se att vi är mer lika varandra än olika. Att skapa forum för att prata med varandra och inte om varandra. Efter hand har motivet också fått ett utökat fokus på den interreligiösa sidan av arbetet och samtidigt vara ett verktyg för stärkt social sammanhållning. Syftet är att visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga vuxna i arbetet för fred och förståelse. 

Vi vill skapa dialog mellan unga med olika religiösa och kulturella bakgrunder för att motverka polarisering. Genom utbildning, föreläsningar och workshops vill vi visa att tro kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse. Tillsammans för Sverige arbetar med olika metoder och modeller som riktar sig till så väl lärare som till elever. Genom att lyfta fram de ungas erfarenheter av att få skola, vardag och livsåskådning att gå ihop lyfter de fram att religion inte bara är faktabaserad kunskap, ett ämne som ingår i skolans undervisning. Utan också något som kan vara en drivkraft för att få ett mer inkluderat samhällsklimat.

Många unga beskriver att de känner att de måste stå till svars för saker som sker i religionens namn, eller att andra ofta avfärdar religion som något som bara skapar våld och konflikter. I Tillsammans för Sverige försöker vi lyfta fram ungas erfarenheter av hur det är att växa upp med exempelvis muslimsk, hinduisk, kristen, judisk eller humanistisk bakgrund i Sverige idag. Hur utövar man sin religion och kultur i vardagen? Vilka fördomar möter man? Vad händer när man umgås med andra av annan livsåskådning/religiös övertygelse med olika kulturer?

Tillsammans för Sverige kan bidra till:

  • stärkta ungdomar som kan berätta om sin tro och utvecklas i sin tro 
  • ambassadörer som kan leda utbildning kring integration och bidra till ökad förståelse 
  • att Svenska kyrkan är aktiv aktör förreligionsdialog och emot rasism och främlingsfientlighet      

Ambitionen är att genomföra möten med skolelever och ungdomar, för att bidra till förbättrad integration och möten över religionsgränser. På lång sikt är målet att Tillsammans för Sverige ska genomsyra Växjö stifts arbete och vara en naturlig del av verksamheten.