En ungdom har en tröja med texten Svenska kyrkans unga på ryggen. I bakgrunden syns ett fullt dansgolv med discoljus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga (SKU) är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Det är en barn- och ungdomsrörelse som välkomnar medlemmar i åldrarna 0-30 år. Är du äldre kan du bli vuxenmedlem eller stödmedlem.

Gemenskap och en ung röst
Hos Svenska Kyrkans Unga är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. Det är viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill Svenska Kyrkans Unga vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Organisation
Svenska Kyrkans Unga bildades år 1993. Organisationen var en hopslagning av organisationerna Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet. Svenska Kyrkans Unga består idag av 13 olika distrikt och omkring 450 lokalavdelningar. Av de här lokalavdelningarna ligger 31 st i vårt distrikt, Växjö distrikt. Förbundets uppgift är att hålla ihop organisationen som helhet.

Distrikt
Distriktens uppgift handlar mycket mer om att göra något för medlemmarna där det behövs en liten större ekonomi än lokalavdelningarna har. Ett exempel på detta är läger, t ex vårt minior- och juniorläger och Vintermötet. Lokalavdelningarnas uppgift är att ta hand om den vardagliga kontakten med medlemmen. Det är här de flesta träffas, kanske omkring en gång i veckan. Det är lokalavdelningarna som i slutändan är dem som lockar flest medlemmar, men utan lägren distrikten ordnar och det stöd förbundet ger skulle det aldrig gå. Alla behövs för att skapa Svenska Kyrkans Unga.

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, hur funkar det?

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift består av alla Svenska kyrkans ungas lokal-avdelningar i Växjö stift. Distriktets uppgifter består i att stötta lokalavdelningarna i stiftet på olika sätt samt ordna samlingsplatser för barn och unga i helas stiftet. Stiftspedagog Jakob Wikström kan vara till hjälp vid funderingar, hör gärna av dig!

Läs mer på Svenska kyrkans ungas webb.