Svamp och skadedjur i våra byggnader

Tisdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

INSTÄLLD

- På plats -

Mögel, rötsvamp och olika skadedjur är vanligt förekommande i samband med både byggnader och föremål. Korrekt kunskap skyddar mot felaktiga åtgärder och onödiga kostnader. Undervisningen är utformad för att passa alla, oavsett bakgrundskunskap. Den ger en neutral, god förståelse och överblick över var och varför olika skador uppstår, samt vilka åtgärder som är aktuella för en optimal, antikvariskt korrekt och ekonomiskt sund hantering. 

Begränsat antal platser

Johan Mattsson arbetar som teknisk chef på Mycoteam i Oslo. Han är biolog med doktorgrad om svamp- och insektsskador i gamla byggnader och har 40 års erfarenhet av att undersöka och bedöma skador i gamla byggnader samt föremål. 
 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024