Byggnadsställningar i en kyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Strategiskt fastighetsarbete

Hur jobbar vi effektivt med de lokaler vi har? Hur kan vi förbereda för en framtid av förändrade ekonomiska resurser?

En vit kyrka skymtar bakom ett höstträd.

KAE

Har du frågor om KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning?

KUB

Har du frågor om kyrkounderhållsbidrag - KUB?

Ellen, Lilly och Sakarias leker i barnhörnan i Mönsterås kyrka. Barnhörnan är placerad i mitten av kyrkan. Placeringen möjliggör för barn och föräldrar att aktivt delta i gudstjänsten och samtidigt hålla fingrarna sysselsatta.

Öppna kyrkor i Växjö stift

En gemensam satsning på ett mer tillgängligt kulturarv och öppna kyrkorum.