Foto: Louise Hedberg

Stort engagemang vid allhelgonahelgen

- Det är verkligen en insats vi gör tillsammans!, säger kyrkoherde Emmerly Hidling i Emmaboda pastorat.

Kyrkans tidning har pratat med kyrkoherde Emmerly Hidling i Emmaboda pastorat.
Hon betonar tillgänglighet och öppna dörrar:
- Vi tror att det är viktigt, särskilt i denna tid av prövning för hela vår värld och vår kyrka, att vi öppnar våra dörrar och möter människor – även om det inte är enkelt.

Allhelgona 2020 är speciell. Många har mist en anhörig men inte kunnat ta avsked eller delta i en begravning som vanligt. Det är omöjligt att göra ”som vi brukar” och hur ska vi göra då, för att möta många men inte samtidigt? Kanske kan Emmaboda pastorat inspirera.

Begränsning i antal personer vid samma tillfälle, en oro för att samlandet av människor ska innebära risker och en vilja att möta människor där de är – det kräver eftertanke och planering. I spåren av Corona förväntas särskilt många vilja besöka en kyrka eller kyrkogård.

Hur planeras allhelgonahelgen i Emmaboda pastorat?

- Vi vill göra allt för att möta människor och ge dem utrymme och tillfälle att komma till kyrkan och kyrkogården. Det är en speciell utmaning i år, berättar Emmerly Hidling.
 
Vad gör ni för att tillgängliggöra för många att komma?

- I vanliga fall har vi omkring fyra minnesgudstjänster och en andakt under allhelgonahelgen samt Öppen kyrkogård på fredagen. Men i år, med restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, kan vi ju inte fylla kyrkorna, berättar Emmerly och fortsätter:
- Vi vill försöka skapa så många möjligheter att fira minnesgudstjänst och mässa som möjligt under helgen. Så istället för fyra minnesgudstjänster och en andakt på kyrkogården, så kommer vi att fira 10 minnesgudstjänster och en mässa. Så - om människor vill – kan vi möta 550 människor i olika gudstjänster under helgen. Jag är riktigt stolt över att vi försöker möta så många människor i gudstjänst som möjligt!

Hur kommer ni använda kyrkogårdarna?

- I år kommer vi att bemanna fullt ut på ett nytt sätt och ha Öppen kyrkogård på fredagen kl. 15-18 i alla pastoratets församlingar (Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda församlingar). Det kommer att finnas möjlighet att besöka kyrkogården och kyrkan, möta personal, be, tända ljus, lyssna på musik och få en stund i gemenskap kring en kopp kaffe om man vill det. Vi har samlat alla minnesgudstjänster under lördagen och söndagen, berättar Emmerly. 

Tio gudstjänster på en helg låter mastigt, hur många är i tjänst?

- Det blir faktiskt 10 minnesgudstjänster och en mässa som det ser ut nu. Det är tack vare alla fantastiska medarbetare här som detta är möjligt. Alla som kan i församlingsteamet - pedagoger, trainee, musiker, präster och diakoniassistent - försöker vara ute på kyrkogårdarna, i kyrkorna och i de olika gudstjänsterna. Tre präster och tre musiker är i tjänst lördag och söndag, sedan tillkommer pedagoger, diakoniassistent och inte minst ideella medarbetare och vaktmästare som gör detta möjligt. Det är verkligen en insats vi gör tillsammans, både personal och ideella medarbetare, för att möta människor och för församlingen.

Emmerly Hidling betonar vikten av ideella krafter:

- Detta är inte genomförbart om inte ideella medarbetare och personal säger ”Ja, det här är viktigt”. Vi vill möjliggöra för så många människor som möjligt att komma till kyrkan, besöka kyrkogårdarna, be och fira gudstjänst. Vi tror att det är viktigt, särskilt i denna tid av prövning för hela vår värld och vår kyrka, att vi öppnar våra dörrar och möter människor – även om det inte är enkelt. 

Hur tänker ni kring tillgänglighet och kyrkogårdar?

- Vi bemannar kyrkogårdarna så mycket vi kan, håller kyrkorna öppna och laddar upp med ljus! I vanlig ordning tänder vi ljus för de som avlidit under året och har extra gravljus på plats, för den som vill tända för någon de saknar. Den som inte har möjlighet att komma hit kan via FB be om förbön i Sinnesromässan eller be om en möjlighet att vi ska tända ett ljus. Allt är möjligt! 

Fakta
Allhelgona 2020

Vid allhelgona besöker 36 % av alla svenskar en kyrkogård, detta är fler än vi totalt samlar till gudstjänster under julen.
Nationella kampanjen kallas i år #vemminnsdu och kommer framför allt att synas i sociala medier, använd gärna samma hashtag lokalt.
Första hjälpen vid sorg – affischer och foldrar finns i att ladda ner och beställa webbshoppen
Mer information och tips finns på nationella intranätet. Bland annat finns där en checklista att utgå ifrån, när ni planerar för många besök på kyrkogårdarna: https://internwww.svenskakyrkan.se/1378977

Text: Emilia Lindstrand, publicerad Kyrkans tidning nr 40 2020

Kyrkoherde i Emmaboda pastorat