Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande. De övriga ledamöterna väljs av stiftsfullmäktige.

Ledamöter 2018-2021:

Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande 
Anton V Härder, Diö, 1:e vice (s) 
Veine Backenius, Mönsterås, 2:e vice (c)
Anita Andersson, Nässjö (s)
Elsa Jönsson, Växjö (s) 
Margareta Andersson, Åseda (c)
Mats Nilsson, Vislanda (c) 
Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) 
Olle Sandahl, Ör (posk) 
Håkan Persson, Markaryd (Frimodig kyrka)
Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA) 

Ersättare
Domprost Thomas Pettersson, Växjö 
Anna Rapakko, Mönsterås (s)
Annette Rehn, Smålandsstenar (c) 
Ylva Samuelsson, Burseryd (s)
Heléne Petersson, Ljungby (s)
Ingrid Salomonsson, Vislanda (c)
Birgitta Axelsson Edström, Kalmar (ÖKA)
Jeurgen Thelander, Gränna (posk)
Emilia Lindstrand, Jönköping (posk)
Håkan Sunnliden, Värnamo (Frimodig kyrka)
Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Sammanträdesdatum 2018

Stiftsstyrelse
10-11 januari
27 februari
28 mars  
25 april  
13 juni  
3-4 september
9 oktober  
6 november
18 december

Domkapitel
10 – 11 januari (utbildning)
2 februari (prästexamen) 
13 mars
25 april
8 juni (präst- och diakonexamen)
21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
18 december

Egendomsnämnd
6 februari
11 april
13 juni
3-4 september
2 oktober
18 december  

Stiftsfullmäktige
4-5 februari
24 maj
24 september
26 november

Arbetsutskott
6 februari
13 mars  
5 april  
30 maj  
20-21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
20 december

   

Intervjudagar för kyrkoherde- och arbetsledande komministertjänster under 2018:
22 januari
27 februari
13 april
28 maj
10 september
8 oktober
16 november
4 december  

 

Registrator för stiftsstyrelse

Emma Wallin

Emma Wallin

Växjö stift

Chefssekreterare

Direkt: 0470-77 38 50

Växel: 0470-77 38 00