Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande. De övriga ledamöterna väljs av stiftsfullmäktige.

LEDAMÖTER 2018-2021:

Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande 
Anton V Härder, Diö, 1:e vice (s) 
Veine Backenius, Mönsterås, 2:e vice (c)
Anita Andersson, Nässjö (s)
Elsa Jönsson, Växjö (s) 
Margareta Andersson, Åseda (c)
Mats Nilsson, Vislanda (c) 
Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) 
Olle Sandahl, Ör (posk) 
Håkan Persson, Markaryd (Frimodig kyrka)
Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA) 

ERSÄTTARE
Domprost Christopher Meakin, Växjö 
Anna Rapakko, Mönsterås (s)
Annette Rehn, Smålandsstenar (c) 
Ylva Samuelsson, Burseryd (s)
Heléne Petersson, Ljungby (s)
Ingrid Salomonsson, Vislanda (c)
Birgitta Axelsson Edström, Kalmar (ÖKA)
Jeurgen Thelander, Gränna (posk)
Karin Lundborg Folkegård, Kalmar (posk)
Håkan Sunnliden, Värnamo (Frimodig kyrka)
Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Sammanträdesdatum 2019

Stiftsstyrelse
15 januari
13 februari
26 mars
25 april
12 juni
4 september
21 oktober
12 november
19 december   

Domkapitel 
16 januari - Framtidsseminarium med stiftsstyrelse och prostmöte   
12 februari
14 mars
24 april
7 juni, med examen
19 juni, om behov finns
20 augusti
12 september
15 oktober
13 november
17 december

Egendomsnämnd 
5 februari
8 april
11 juni
3-4 september 
8 oktober
19 december

Stiftsfullmäktige
26 februari
27 maj
26 september
28 november

Arbetsutskott
29 januari
27 februari
1 april
22 maj
21-22 augusti
24 september
23 oktober
26 november