Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande. De övriga ledamöterna väljs av stiftsfullmäktige.


Ledamöter 2014-2017:

Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande

Anton V Härder, Diö, 1:e vice ordförande (s) 

Veine Backenius, Ålem 2:e vice ordförande (c)

Elsa Jönsson, Växjö (s)

Anita Andersson, Nässjö (s)

Mats Nilsson, Vislanda (c)

Bella Aune, Värnamo (c)

Sofia Rosenquist, Nässjö (posk)

Olle Sandahl, Ör (posk)

Johnny Lilja, Huskvana (BorgA)

Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Ersättare

Domprost Thomas Petersson, Växjö, ersättare för biskopen

Birgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK)

Anders Åkesson, Kalmar (c)

Jonas Karlsson, Nybro (s)

Marie Johansson, Gislaved (s)

Stig-Göran Fransson, Landsbro (c)

Annette Rehn, Smålandsstenar (c)

Roland Björn, Jönköping (posk)

Birgit Lerman, Växjö (posk)

Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA)

Annika Stacke, Lammhult (Vägen)

Sammanträdesdatum 2017


Stiftsstyrelse
17-18 januari
28 februari
29 mars
19 april
13 juni
7 september
11 oktober
8 november
18 december

Domkapitel
 3 februari (präst- och diakonexamen)
13 mars
 4 april
 4 maj
 9 juni (präst- och diakonexamen)
 23 augusti
26 september
18 oktober
15 november
13 december

Egendomsnämnd
 7 februari
 4 april
 8 juni
 5-6 september
4 oktober
18 december

Stiftsfullmäktige
22 mars (seminariedag)
30 maj
17 november

Arbetsutskott
8 februari
9 mars
3 april
29 maj
21-22 augusti
28 september
19 oktober
 5 december     

Strukturutskott 
 6 februari
 6 mars
 3 april
29 maj
21 augusti
25 september
16 oktober
4 december

Kyrkobyggnadsutskott 
27 februari
25 april
14 juni
23 augusti
3 oktober
11 december  

Registrator för stiftsstyrelse

Emma Wallin

Emma Wallin

Växjö stift

Chefssekreterare

Direkt: 0470-77 38 50

Växel: 0470-77 38 00