Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande. De övriga ledamöterna väljs av stiftsfullmäktige.

LEDAMÖTER 2022-2025:
Fredrik Modéus, biskop
Anton V Härder (s)
Anita Andersson (s)
Anna Rapakko (s)
Olle Sandahl (posk)
Victor Ramström (posk)
Margareta Andersson (c)
Åsa Felix Everbrand (c)
Håkan Persson (FK)
Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)
Irene Augustsson (SD)

ERSÄTTARE
Thomas Wärfman, domprost
David Svensk (s)
Anna-Karin Slunge (s)
Elsa Jönsson (s)
Jeurgen Thelander (posk)
Gunilla Balutia (posk)
Kerstin Petersson (c)
Anne Carolin Liljehorn (c)
Bert-Åke Näslund (BorgA)
Monica Johansson (ViSK)
Bertil Olsson (kr)

Arbetsutskott

Arbetsutskottet svarar för beredning av ärenden till Stiftsstyrelsen samt fattar beslut med stöd av Stiftsstyrelsens delegationsordning.

Ledamöter:

 

Kyrkobyggnadsutskott

Kyrkobyggnadsutskottet svarar för beredning av ärenden rörande kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning till Stiftsstyrelsen ochfattar beslut med stöd av Stiftsstyrelsens delegationsordning.

Ledamöter:

Sammanträdesdatum 2023

Stiftsstyrelse
11 januari Framtidsseminarium
1 februari
23 mars
18-19 april
1 juni
29 augusti
11 oktober
23 november
19 december

Domkapitel 
11 januari Framtidsseminarium
20 januari Examen och domkapitel
13 februari 
22 mars 
2 maj 
16 juni Examen och domkapitel
27 juni  (om behov finns)
31 augusti 
21 september 
24 oktober 
15 november 
13 december 

Egendomsnämnd 
7 februari 
12 april 
7 juni 
30-31 augusti (exkursion 31 augusti)
5 oktober 
19 december

Stiftsfullmäktige 
27 februari
22 maj
26 september
30 november

Arbetsutskott
17 januari
7 mars
3 april
23 maj
16-17 augusti
27 september
9 november
7 december

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.