Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet i stiftet.

Sammanträdesdatum 2022

Stiftsstyrelse
12 januari Framtidsseminarium
3 februari
29 mars
26 april
7 juni
31 augusti-1 september
12 oktober
6 december

Domkapitel 
12 januari Framtidsseminarium
21 januari Examen och domkapitel 
14 februari                
17 mars                      
27 april                      
10 juni Examen och domkapitel 
22 juni                     
22 augusti                           
21 september               
25 oktober                    
15 november                
14 december               

Egendomsnämnd 
2 februari 
5 april 
1 juni 
31 augusti-1 september 
11 oktober 
20 december

Stiftsfullmäktige 
22 februari
23 maj
29 september
30 november

Arbetsutskott
18 januari
8 mars
11 april
24 maj
17-18 augusti
27 september
24 november

 

 

STIFTSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM - MANDATPERIODEN 2022-2025:

Marie Johansson, Gislaved ordförande i stiftsfullmäktige
Victor Ramström, Kalmar 1:e vice ordförande i stiftsfullmäktige
Per Ragnarsson, Lenhovda 2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige


ORDINARIE LEDAMÖTER I STIFTSFULLMÄKTIGE 2022-2025:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
Anders Lundqvist
Anders Westin
Aneth Amundson
Anita Andersson
Anna Rapakko
Ann-Kristin Lindquist
Anton Härder
David Svensk
Ellen Lindén
Elsa Jönsson
Jonas Karlsson
Kenneth Åberg
Marie Johansson

Borgerligt alternativ (BorgA)
Bert-Åke Näslund
Claes-Göran Johansson
Sofia Stynsberg

Centerpartiet (c)
Anders Åkesson
Johan Hilding
Kerstin Petersson
Margareta Andersson
Mats Nilsson
Nils Grönkvist
Per Ragnarson
Åsa Felix Everbrand

Frimodig kyrka (FK)

Axel Fors
Håkan Persson
Maria Gerdås
 
Himmel och Jord (HoJ)
Amie Ringberg

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)
Eva Stråth
Katarina Åkesson

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSKDG)
Isak Folcker

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Anna Linse Löfgren
Camilla Dahlström
Cecilia Ross
Elisabeth Hullfors
Bernt E Isacsson
Jeurgen Thelander
Magnus Ahlström
Olle Sandahl
Thomas Linder
Victor Ramström

Sverigedemokraterna (SD)
Curt Gustafsson
Irene Augustsson
Jan-Ove Lipponen
Leif Gustavsson
Robert Fredriksson

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)
Birgit Söderström
Monica Johansson

Öppen kyrka- En kyrka för alla (ÖKA)
Birgitta Axelsson Edström
Gunnar Thorbert
Jens Junelind

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna