Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges uppdrag är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till fullmäktiges uppgift hör också att besluta om verksamhetsformer, nämndernas organisation och val av revisorer. Stiftsfullmäktiges handlingar diarieförs.

Ledamöter och ersättare stiftsfullmäktige 2022-2025

Här presenteras ordinarie ledamöter samt ersättare i stiftsfullmäktige, Växjö stift.

Sammanträdesdatum 2023

Stiftsstyrelse
11 januari Framtidsseminarium
1 februari
23 mars
18-19 april
1 juni
29 augusti
11 oktober
23 november
19 december

Domkapitel 
11 januari Framtidsseminarium
20 januari Examen och domkapitel
13 februari 
22 mars 
2 maj 
16 juni Examen och domkapitel
27 juni  (om behov finns)
31 augusti 
21 september 
24 oktober 
15 november 
13 december 

Egendomsnämnd 
7 februari 
12 april 
7 juni 
30-31 augusti (exkursion 31 augusti)
5 oktober 
19 december

Stiftsfullmäktige 
27 februari
22 maj
26 september
30 november

Arbetsutskott
17 januari
7 mars
3 april
23 maj
16-17 augusti
27 september
9 november
7 december

STIFTSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM – MANDATPERIODEN 2022–2025:

Marie Johansson, Gislaved (ordförande i stiftsfullmäktige)
Victor Ramström, Kalmar (1:e vice ordförande i stiftsfullmäktige)
Per Ragnarsson, Lenhovda (2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige)

STIFTSFULLMÄKTIGE 2022–2025:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s)
Ledamöter
Anders Lundqvist
Anders Westin
Aneth Amundson
Anita Andersson
Anna Rapakko
Ann-Kristin Lindquist
Anton Härder
David Svensk
Ellen Lindén
Elsa Jönsson
Jonas Karlsson
Kenneth Åberg
Marie Johansson
Ersättare
Helen Bengtsson
Jens Thoor
Lennart Persson
Magnus Carlberg
Margareta Wessel Karlsson
Sofia Eneroth
Ylva Samuelsson

Borgerligt alternativ (BorgA)
Ledamöter
Bert-Åke Näslund
Claes-Göran Johansson
Sofia Stynsberg
Ersättare
Bengt Arvidsson
Tomas Arvidsson

Centerpartiet (c)
Ledamöter
Anders Åkesson
Johan Hilding
Kerstin Petersson
Margareta Andersson
Mats Nilsson
Nils Grönkvist
Per Ragnarson
Åsa Felix Everbrand
Ersättare
Anna Roos
Anne Liljehorn
Helena Rosenberg
Kjell Gustafsson
Stig-Göran Fransson

Frimodig kyrka (FK)

Ledamöter
Håkan Persson
Maria Gerdås
Simon Lind
Ersättare
Bengt-Eric Ericsson
Kerstin Berggren

Himmel och Jord (HoJ)
Ledamot
Amie Ringberg
Ersättare
Fredrik Sernheim
Sofia Ekelund Fågelström

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)

Ledamöter
Eva Stråth
Katarina Åkesson
Ersättare
Bertil Olsson
Ulf Strömberg

Miljöpartister i Svenska kyrkan – De gröna (MPSKDG)
Ledamot
Isak Folcker
Ersättare
Christer Ivarsson
Michael Öberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Ledamöter
Anna Linse Löfgren
Bernt E Isacsson
Camilla Dahlström
Cecilia Ross
Elisabeth Hullfors
Jeurgen Thelander
Magnus Ahlström
Olle Sandahl
Thomas Linder
Victor Ramström
Ersättare
Annika Iveroth
Carl Johan Lundborg
Cristina Virdung
Karin Ljung
Molly Fagergren

Sverigedemokraterna (SD)
Ledamöter
Curt Gustafsson
Irene Augustsson
Jan-Ove Lipponen
Leif Gustavsson
Robert Fredriksson
Ersättare
Gerd Lagerqvist
Jessica Hellman
Leif Axelsson

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)
Ledamöter
Birgit Söderström
Monica Johansson
Ersättare
Ingmar Hjalmarsson
Kerstin Ringfors

Öppen kyrka – En kyrka för alla (ÖKA)
Ledamöter
Birgitta Axelsson Edström
Gunnar Thorbert
Jens Junelind
Ersättare
Hjalmar Hjalmarsson
Pierre Edström

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna