Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges uppdrag är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till fullmäktiges uppgift hör också att besluta om verksamhetsformer, nämndernas organisation och val av revisorer. Stiftsfullmäktiges handlingar diarieförs.

Ledamöter och ersättare stiftsfullmäktige 2022-2025

Här presenteras ordinarie ledamöter samt ersättare i stiftsfullmäktige, Växjö stift.

Sammanträdesdatum 2024

Stiftsstyrelse
8 februari
21 mars
23 april
29 maj
3-4 september
15 oktober
27 november
18 december

Domkapitel 
10 januari Framtidsseminarium
19 januari Examen och domkapitel
12 februari 
12 mars 
2 maj 
14 juni Examen och domkapitel
25 juni  (om behov finns)
26 augusti 
18 september 
14 oktober 
12 november 
11 december 

Egendomsnämnd 
13 februari 
15 april 
3 juni 
3-4 september 
7 oktober 
12 december

Stiftsfullmäktige 
27 februari
28 maj
26 september
28 november

Arbetsutskott
25 januari
6 mars
9 april
16 maj
21 augusti
22 augusti
25 september
6 november
4 december

STIFTSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM – MANDATPERIODEN 2022–2025:

Marie Johansson, Gislaved (ordförande i stiftsfullmäktige)
Victor Ramström, Kalmar (1:e vice ordförande i stiftsfullmäktige)
Per Ragnarsson, Lenhovda (2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige)

STIFTSFULLMÄKTIGE 2022–2025:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s)
Ledamöter
Anders Lundqvist
Anders Westin
Anna Rapakko
Ann-Kristin Lindquist
Anton Härder
David Svensk
Ellen Lindén
Elsa Jönsson
Jonas Karlsson
Kenneth Åberg
Lennart Persson
Marie Johansson
Ylva Samuelsson
Ersättare
Anna Karin Slunge
Helen Bengtsson
Jens Thoor
Lars-Ivan Petersson
Magnus Carlberg
Margareta Wessel Karlsson
Sofia Eneroth


Borgerligt alternativ (BorgA)
Ledamöter
Bert-Åke Näslund
Claes-Göran Johansson
Sofia Stynsberg
Ersättare
Bengt Arvidsson
Tomas Arvidsson

Centerpartiet (c)
Ledamöter
Anders Åkesson
Johan Hilding
Kerstin Petersson
Kjell Gustafsson
Margareta Andersson
Nils Grönkvist
Per Ragnarson
Åsa Felix Everbrand
Ersättare
Anna Roos
Anne Liljehorn
Helena Rosenberg
Stig-Göran Fransson

Frimodig kyrka (FK)

Ledamöter
Håkan Persson
Maria Gerdås
Simon Lind
Ersättare
Bengt-Eric Ericsson
Kerstin Berggren

Himmel och Jord (HoJ)
Ledamot
Amie Ringberg
Ersättare
Fredrik Sernheim
Sofia Ekelund Fågelström

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)

Ledamöter
Eva Stråth
Katarina Åkesson
Ersättare
Bertil Olsson
Ulf Strömberg

Miljöpartister i Svenska kyrkan – De gröna (MPSKDG)
Ledamot
Isak Folcker
Ersättare
Christer Ivarsson
Michael Öberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Ledamöter
Anna Linse Löfgren
Camilla Dahlström
Cecilia Ross
Cristina Virdung
Elisabeth Hullfors
Jeurgen Thelander
Magnus Ahlström
Olle Sandahl
Thomas Linder
Victor Ramström
Ersättare
Annika Iveroth
Karin Ljung
Karin Lundborg Folkegård
Leif Ockander
Molly Fagergren

Sverigedemokraterna (SD)
Ledamöter
Curt Gustafsson
Irene Augustsson
Jan-Ove Lipponen
Leif Gustavsson
Robert Fredriksson
Ersättare
Gerd Lagerqvist
Jessica Hellman
Leif Axelsson

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)
Ledamöter
Birgit Söderström
Monica Johansson
Ersättare
Ingmar Hjalmarsson
Kerstin Ringfors

Öppen kyrka – En kyrka för alla (ÖKA)
Ledamöter
Birgitta Axelsson Edström
Gunnar Thorbert
Jens Junelind
Ersättare
Claes Ågren
Pierre Edström

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna