Spåntak och tjära

Torsdag 13 oktober klockan 10.00-12.00


- Digitalt - 

 dagsläget pågår praktiskt och teoretiskt forskningsarbete för att inhämta förlorad kunskap om tjärfärger, pansarskikt och spån för att stärka arbetet med förvaltningen av vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Under denna kurs delas erfarenheterna från två olika projekt som pågår inom området. 
 
Lars Kjellström inleder kursen inleder med en historisk tillbakablick.  
 
David Fuchs berättar om ställningstaganden, kompromisser och erfarenheter från arbetet med nyläggning och tjärning av spåntaket på Söraby kyrka.   
 
Pär Malmros berättar om erfarenheter från praktiska prov gällande appliceringsmetoder och användande av tjärfärg och kolblandade tjäror på gotländska kyrktak.  

Lars Kjellström arbetar som fastighetsspecialist på Växjö stiftskansli och stöter ofta på frågor kring tjära och spåntak i samband med vård- och underhållsplanering och tjärningsarbeten.

David Fuchs arbetar som fastighetsingenjör och byggnadsantikvarie på Växjö pastorat.
 

Pär Malmros arbetar som fastighetssamordnare i Visby stift där man under de senaste åren bedrivit ett forskningsprojekt där olika typer av tjära provmålats och resultatet regelbundet utvärderats.  
 AB.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024