Spa för själen – Vilsam återhämtning för hela människan

Tisdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

- Digitalt-
- På plats -

Kropp, själ och ande är ett och hör ihop. Alla delar ska få utrymme i kyrkan. Spa för själen är en enkel men djupt effektiv och forskningsbaserad metod för inre återhämtning och påfyllning som kan hjälpa oss att få det helhetstänkande som vi så ofta saknar.

Genom Spa för själen kan kyrkan få möjlighet att möta människors behov på nya sätt. Syftet är att skapa utrymme för medveten närvaro och lugn gemenskap. Vi kan kalla det för en mini-retreat med vilsam återhämtning i tystnad. Metoden är neutral och kan användas i många sammanhang.

Inom Svenska kyrkan på Norra Öland har man prövat metoden och här får vi genom att lyssna på deras erfarenheter bli inspirerade att ta metoden vidare till fler sammanhang. 

Johan Engvall, arbetsledande komminister på Norra Öland och Anna-Karin Johnsson Tornegård, förtroendevald i Norra Ölands pastorat.  

Anna Rosengren är präst sedan 26 år och dessutom senior konsult inom etik, ledarskap, hållbarhet och välbefinnande. Anna skapade Spa för själen för drygt 20 år sedan och har sedan byggt upp ett system för utbildning av ledare och utbildare. SFS finns i hela landet både i kyrkan och i arbetslivet.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!