Foto: Mikaela Lundholm

Sommarkyrkor 2022

Årets sommarkyrkobroschyr " Vägen till kyrkrike 2022" innehåller 191 kyrkor. Här kan du beställa ditt eget exemplar av broschyren.

Växjö stift har sommaröppna kyrkor över hela stiftet. Har du en kyrka runt knuten? Innan ditt besök, kolla i appen Kyrkguiden för uppdaterad information eller på kyrkans hemsida.Via kyrkoguiden kan du även få digital rundvandring i vissa kyrkor.

Kyrkan är en plats där du kan samla dina tankar i lugn och ro. Många av stiftets kyrkor är unika kulturmiljöer, med konstföremål från olika tidsepoker från tidig medeltid och framåt. Det finns mycket att upptäcka i och runtom kyrkorna. Stanna till för en stunds vila i skuggan under ett träd i den natursköna miljö som omger kyrkan eller för att tända ett ljus, känna frid och ro i en lugn miljö. 

Varmt välkommen!

Symboljakten 2022

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter fiskar och duvor i Växjö stift.

De kyrkor som ingår i symboljakten är märkta med sigillet för symboljakten så att du lätt kan se vilka kyrkor som deltar. I dessa kyrkor finns sigillet som klistermärke som du kan klistra in i Vägen till kyrkrike om du vill “stämpla in” ditt besök. I kyrkorna finns också symboler som du kan samla på en nyckelring. Symbolerna finns i flera olika färger och har du tur så lyckas du samla dem alla i din nyckelring. Till symboljakten finns också målarhäften med föremål från våra kyrkor.

Välkommen att upptäcka vårt gemensamma kyrkliga kulturarv! 

Läs mer om symboljakten här

Symboljakten 2023

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter lamm i kyrkor i Växjö stift.

Beställ broschyren "Vägen till kyrkrike" här

Förklarande text