Solcellsinstallationer - i teorin och i praktiken

Måndag 9 oktober klockan 11.00 - 12.00

- Digital kurs-

Värö-Stråvalla församling är en föregångare vad gäller energi- och klimatarbete. Sedan 1990-talet har församlingen halverat sin energianvändning med flera energibesparande åtgärder. Församlingen har sedan 2008 installerat inte mindre än sju solenergianläggningar. Den senaste är en markmonterad solcellspark som driftsattes januari 2021.

Representant från församlingen kommer att att berätta om deras resa vad det gäller energi- effektiviseringen och deras uppbyggnad av solcellsanläggningar och hur de blev klimatneutrala i sin drift av fastigheter 2021.

Anders Karlsson är fastighets- och kyrkogårdsansvarig vid Värö-Stråvalla församling och har ansvarat för fastigheterna och kyrkogårdarna sedan 1997. Började arbeta våren 1993 i Värö-Stråvalla församling.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024