Skogvaktare

Varje skogsdistrikt i Växjö stift har en ansvarig skogvaktare.

Kontaktuppgifter till skogvaktare:

 

Nybro distrikt:
Björn Engdahl
0470-77 37 77
bjorn.engdahl@svenskakyrkan.se
 
Jönköping distrikt:
Carl Philip Sandberg 
0470-77 37 79
carlphilip.sandberg@svenskakyrkan.se


Växjö distrikt:

Daniel Karlsson
0470-77 37 85 
daniel.k.karlsson@svenskakyrkan.se

Skogvaktardistrikt

Översikt över Växjö stifts skogvaktardistrikt finns här