Andakt i skapelsetid och Global walk for future

Skapelsetid (Season of creation) är ett gemensamt, ekumeniskt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.

Att få del av livets gåva är en källa till ständig förundran. Det gör oss gott att känna det förunderliga i att vi finns till och att den värld vi lever i bär vårt liv dag och natt, genom varje andetag och genom årmiljoner av utveckling. Våra kroppar är gjorda av stjärnstoft och i en handfull mull ryms nästan lika många levande organismer som det finns människor på jorden. Förundran är insiktens moder!

(Ur "Ett biskopsbrev för klimatet")​

Den 3 september anordnades Global walk for future samt en lovsångsmässa i Skapelsetid i Växjö Domkyrka.

Hela september, lunchandakt i skapelsetid:

Välkommen att fira lunchandakt i skapelsetid i någon av Växjö stifts kyrkor dessa datum:

2 september: Jönköping, Sofiakyrkan 
3 september:  Lovsångsmässa i Skapelsetid, + Fredrik Domkyrkan Växjö Global walk for future 
7 september: Nässjö pastorat, Bodafors 
12 september: Bankeryd 
14 september: Vislanda-Blädinge, Vislanda kyrka     
20 september: Emmaboda     
21 september: Oskarshamns församling, Kristinebergskyrkan Global walk, mer info kommer 
26 september: Sankt Sigfrids folkhögskola, Växjö     
27 september: Gislaveds pastorat, Gislaveds kyrka samt samt
Borgholms kyrka obs klockan 12.30  
1 oktober: Högby kyrka (Nordölands församling)        

Från nationell nivå finns det material som man gärna får använda i andakten.

Du hittar SKUI-studenternas andaktsmaterial på skapelsetidssidan på Hållbarhetsportalen.