Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 14.30

- Digital kurs-

En information om sjukförsäkringens uppdrag och villkor med fokus på plan för återgång i arbete när medarbetare drabbats av sjukdom eller skada och där med inte kan arbeta. 

Jenny Bild har arbetat på Försäkringskassan under många år i olika yrkesroller. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon som samverkansansvarig med ansvarsområde Kronoberg. Arbetet innebär att vara ett ledningsstöd som arbetar med samverkan på strukturell nivå med andra myndigheter och aktörer om sjukförsäkringens uppdrag och villkor. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023