Själavård som andlig fördjupning

Tisdag 10 oktober

- På plats -

I det enskilda samtalet möts två personer. I Guds närvaro - som ibland märks mer, ibland mindre. Hur kan då ett själavårdande samtal vara en andlig fördjupning så att Gudsrelationen stärks?

I detta seminarium tar Berth upp praktisk själavård, själavårdarens uppdrag och möjligheter - det enskilda mötet som kan leda till andlig fördjupning och vara en väg till Gud.

Berth Löndahl, kyrkoherde emeritus. Skribent och författare, har skrivit bl.a. om existentiella frågor, själavård och liturgi

Anmälan Fortbildningsveckan 2024

Anmälan öppnar 1 juni