Foto: Ellen Ekström

Själavård

Bella är stiftsadjunkt på Själavårdscentrum.

Det är inte alltid lätt att vara människa och alla behöver någon att prata med när livet känns svårt. I själavården får man komma precis som man är med allt det som tynger eller skaver i livet, utan att behöva specificera eller förklara.

Själavård är ett samtal med möjlighet att dela med sig av livet till någon som lyssnar och tar emot. Det kan vara allt ifrån krisstöd i svåra situationer till andlig friskvård och vägledning. Sorg, tvivel, misslyckanden, oro, förhoppningar, längtan, tro och glädje – ja, allt som finns i livet ryms i själavården. I ett själavårdande samtal är Gud alltid närvarande oavsett om den som får själavård har en tro eller inte.

Bella Aune är själavårdare och stiftsadjunkt på Själavårdscentrum i Växjö stift, hon har varit präst i över 20 år och mött människor i olika åldrar och olika livssituationer, allt ifrån dop till begravningar, som skolpräst och polispräst mm.

– Jag känner omsorg för de jag möter i själavården, de jag möter är människor som Gud har skapat och som han älskar. Livet är stort och ibland svårt att förstå sig på, ibland är det underbart och andra gånger smärtsamt. I själavården behöver man inte uttrycka sina bekymmer tydligt och välformulerat, livet går sällan att förklaras eller fångas på ett enkelt sätt.

Själavården är ingen behandling och ställer inga diagnoser, men samtalen och delandet är ofta både läkande och helande. Samtalen öppnar upp för nya perspektiv på livet, ger verktyg att återfå ett förlorat hopp och hjälp att hitta vägar ut ur mörker.

– Jag tror att alla människor kan behöva någon att prata med någon gång i livets olika faser, någon att dela livets komplexitet med. Att någon lyssnar och tar emot ens livsberättelse kan göra stor skillnad.

Bella Aune är stiftsadjunkt på Själavårdscentrum där ideella, förtroendevalda och anställda är välkomna Foto: Ellen Ekström

Är du i behov av själavård?

Du kan alltid vända dig till präst eller diakon i din församling för själavård om livet skaver, om du har frågor kring tro och tvivel, eller mår dåligt. Både diakoner och präster har tystnadsplikt och prästernas tystnadsplikt är absolut. Det förs inga journaler eller dokumentationer och samtalen är kostnadsfria. Vill du veta mer eller ha ett själavårdssamtal? Kontakta din församling

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Meningsfull sysselsättning

Anna är diakon i Värnamo pastorat.