Foto: Amphotora /iStock/Ikon

Själavårdscentrum

Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.

Samtal

Själavårdscentrum erbjuder anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare  samtal, som kan vara ett enstaka samtal eller en längre samtalsserie. Samtalen förs under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

Handledning

Själavårdscentrum erbjuder handledning för dig som är anställd i Växjö stift. Handledningen innebär att du tillsammans med en handledare får samtala och reflektera över ditt yrke och din arbetssituation.

Jourhavande präst

Själavårdscentrum är ansvarig för samordningen av telefonsjälavården. Telefonsjälavården i Växjö stift ingår i kyrkans nationella telefonjour. Jourhavande präst bedriver själavård under nattens timmar.

Arbetslag

Själavårdscentrum kan vara en resurs för församlingarnas arbetslag. Vi finns också som stöd vi krisartade och oförutsedda händelser. Vi kan även bidra med utbildning i ämnen som rör själavård och man får gärna kontakta oss på själavårdscentrum för rådgivning.

Vi finns på följande adresser:

- Östrabo, Kuskens hus i Växjö
- Trädgårdsgatan 12, Kalmar

 

Är du i behov av själavård?

Du kan alltid vända dig till präst eller diakon i din församling för själavård om livet skaver, om du har frågor kring tro och tvivel, eller mår dåligt. Både diakoner och präster har tystnadsplikt och prästernas tystnadsplikt är absolut. Det förs inga journaler eller dokumentationer och samtalen är kostnadsfria. Vill du veta mer eller ha ett själavårdssamtal? Kontakta din församling

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Meningsfull sysselsättning

Anna Bertilsson är diakon i Värnamo pastorat och arbetar med Pelarsalen, en verksamhet där Svenska kyrkan samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen.

  Vi som jobbar på själavårdscentrum

 • Sara Nylén

  Sara Nylén

  Växjö stift

  Stiftsadjunkt

  Mer om Sara Nylén

  Sara är grundutbildad i psykodynamisk terapi, själavårdsutbildad genom sjukhuskyrkans kompetensprogram A-D samt genomgått utbildningar i krisstöd, avlastningssamtal och krisintervention.