Sångsamspelet som existentiell och hälsofrämjande resurs

Onsdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Sångsamspel är en hälsofrämjande aktivitet för både vuxna och barn – gärna tillsammans. Musik spelar stor roll i konstruktionen av människans identitet och är viktig för hur vi förstår oss själva och hur vi placerar oss i det sociala landskapet. Forskning visar att musik medverkar till att förbättra fysisk, social, emotionell och existentiell hälsa, samt lindrar stress, ångest och smärta. Nyfödda spädbarn, såväl friska som sjuka utsätts för ett stort antal smärtsamma blodprov och vaccinationer i starten av livet. Smärta tidigt i livet är en riskfaktor som hotar den psykiska hälsan.

Psykisk ohälsa är idag ett stort samhällsproblem och såväl idéburna aktörer som Hälso- och sjukvården har ett ansvar att utveckla tidiga familjecentrerade utvecklingsstödjande insatser som främjar hälsan och är kostnadseffektiva. Sångsamspelet är en existentiell och hälsofrämjande aktivitet som skyddar våra allra yngsta medborgare och deras föräldrar på kort och lång sikt.

I föreläsningen presenteras bland annat svensk banbrytande musikterapiforskning som testar hur föräldrar med sin vaggsång kan lindra spädbarns smärta. Föreläsningen varvar vetenskap med musikaliskt praktiska inslag. 

Alexandra Ullsten, filosofie doktor i musikvetenskap med inriktning musikterapi, är anställd som Musik- och bildterapeut och Post doc-forskare på Centralsjukhuset i Karlstad, Region Värmland och är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro universitet. 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023