En präst ger nattvard till tre knäböjande personer.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samma nattvard erbjuds på nya sätt

Året går mitt sitt slut och det är inte utan lättnad vi lägger 2020 bakom oss. Det nya året innebär som vanligt nya utmaningar. En är samma som i alla tider: Hur kan vi göra kyrkans liv och sakrament tillgängliga för fler?

Artikel ur Kyrkans tidning, nr 53 2020.

Hur gör jag om jag vill få ta emot nattvarden nu när så mycket av gudstjänstlivet i församlingarna firas digitalt? Stiftsadjunkt Erik Keijser, som både arbetar med gudstjänstfrågor och är kris- och beredskapshandläggare, ger en lägesbild och berättar att det finns två huvudspår i hur det går till i församlingarna i Växjö stift:

-        Det första spåret är att man samlas med en enskild eller några enskilda deltagare och firar en vanlig mässa fast i mindre format. Det som ska vara med enligt kyrkans ordning är med. En del församlingar kallar formen för ”enskild kommunion”. Hur och när man bjuder in ser lite olika ut på olika håll.

Erik berättar att det är ganska likt hur det brukar se ut, men förstås med särskild hänsyn till hygien och avstånd.

-        Det andra spåret är att församlingen firar en gudstjänst där människor först följer mässan från sina skärmar och sedan får möjlighet att ta sig till kyrkan för att ta emot nattvarden. En del församlingar kallar formen för “enskild kommunion”. Det är alltså ett annat sätt än i det första spåret, men samma benämning. Och det kan ju var lite förvirrande för folk. Kanske är det naivt, men jag hoppas och tror att tiden kommer att lösa det här med begreppsförvirringen.

Församlingar gör på lite olika sätt för att människor ska kunna ta emot nattvarden. På en del håll i världen har det förekommit att man inbjudit människor att ta fram bröd och vin hemma och delta i en nattvardsgudstjänst på det sättet. Varför gör vi inte så i Svenska kyrkan?

-        Det kan man prata om länge. För att säga något kort handlar det om två saker: för det första så är det svårt att förena med synsättet att Guds löften om liv och salighet gör att Kristus blir närvarande på ett särskilt sätt på en konkret plats i konkreta ting. För det andra så är det svårt att förena med hur Svenska kyrkan ser på betydelsen av att nattvarden, sjukkommunionen undantagen, ska firas i församlingens gemenskap.  Även om ett digitalt firande når fler, blir firandet i någon mening privatiserat.

Hur människor erbjuds att få ta del av nattvarden kan variera från församling till församling nu när pandemin påverkar gudstjänstlivet. Den som längtar efter att få ta emot nattvarden kan själv behöva ta kontakt med en församling, eftersom inte alla nattvardstillfällen annonseras. När jag frågar Erik om han tror att det verkligen spelar någon roll om man avstår att erbjuda nattvard under några månader så tänker han efter och svarar så här:

-       Mycket kan man göra digitalt, men inte det kroppsliga, inte närvaron. För mig gör det all skillnad i världen att höra en verklig levande röst säga att detta är för mig utgivet, att verkligen med hela mig få bli vad jag äter, en del av Kristi kropp.

Text: Emilia Lindstrand