Retreat - tystnad och stillhet som väg till fördjupning

Tisdag 10 oktober

- På plats -

Tystnad och stillhet är bristvaror i dagens samhälle. I det här seminariet får vi reflektera över hur vi kan finna dem, och hur de kan hjälpa oss att finna Gud på ett djupare plan. Vi får också höra mer om vad en retreat är och kan ge vuxna och ungdomar. 

Kursen passar vuxna och ungdomar.

Emma Thorén är präst och föreståndare på Wettershus retreatgård utanför Gränna med mångårig erfarenhet av retreat och andlig vägledning.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023