Resa genom metaller

Tisdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats-

Våra kyrkor bär ett stort kulturarv och i den här kursen fokuserar vi på kyrkans föremål av metall. Hur kan vi väcka intresse för dem? Varför finns de just där? Vad kan de tänkas berätta och hur kan de vara språngbrädor i samtal om tro? Hur kan vi inspirera till att använda föremålen som de är tänkta: som verktyg för att prata om vår tro! Vilken koppling finns har föremålen till bibeln? Hur används föremålen som bärare av gudstjänstens liturgi? Vilken teologi kan man koppla ihop med föremålen? 

Till vår hjälp använder vi oss av de föremål av järn, koppar, brons, silver och guld som brukar finns i kyrkan men också materialet "Det som glänser i kyrkan", skrivet av Jacob Hartman, tidigare skolpräst på S:t Sigfrids folkhögskola. Men vi kommer också att upptäcka föremålens betydelse för vardag och liturgi som en hjälp för oss i vår vandring i tron. 

Kom och var med på en vandring som med hjälp av föremålen tar oss med på resa genom bibel, gudstjänst, teologi och från då till nu. 

I kursavgiften ingår boken "Metaller i helig tjänst" . 

Begränsat antal platser

Stiftspedagog Christina Evertsson

Stiftsantikvarie Maria Brynielsson 

Skolpräst Jonas Ivarsson  

Anmälan Fortbildningsveckan 2023