Foto: Emilia Lindstrand

Relationers risker och möjligheter

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Relationer kräver hårt arbete och god kommunikation.

Tini Berg

Familjerådgivare Tini Berg uppmuntrar oss att jobba på våra relationer, våga prata med varandra och prioritera kärleken. Att fler par idag skiljer sig än håller ihop tyder på att vi inte räknar med relationens behov. Men det finns hopp!

- Att vi behöver träna vår kropp, ge den bra mat och anstränga oss för att göra ett bra jobb ser vi som självklarheter. Kärleken däremot, tror vi ska kunna sköta sig själv utan att vi behöver göra särskilt mycket för att hålla den vid liv. Men om kärleken ska hålla behöver den också prioriteras. En fungerande relation är ett arbete.

För några veckor sedan talade Tini Berg till konfirmandföräldrar om hur globalisering och digitalisering gör att vi har konstant tillgång till intryck och jämförelse. Det kan orsaka stress, en känsla av utbytbarhet, funderingar kring värde, lycka och mening.

- FOMO (fear of missing out/rädsla att gå miste om) får oss att tvivla på vad det är vi har. Vi ser i sociala medier vad andra gör och var de är och hur lyckliga de verkar.  Det är inte bara ungdomar som känner denna existentiella oro utan också vuxna, berättar Tini.

Arbetstiden delar Tini mellan familjerådgivning och föreläsningar. Hon önskar att hon hann mer av förebyggande arbete, hon ser stora behov:
- Jag skulle gärna föreläsa mer. Det känns väldigt angeläget! Om jag fick önska skulle både barn och vuxna få mer relationskunskap med sig i livet: vad är det som formar, vidmakthåller och utvecklar relationer. Och också: vilka är relationens möjligheter till mervärde.

Separationssiffrorna är en dyster läsning. Idag är det fler som går isär än håller ihop. Då minskar också rollmodellerna, vi får färre goda förebilder att inspireras av. Om samhället vill behålla kärleksrelationen som navet i familjebildning, menar Tini att vi måste tänka till:
- Det är svårt att hålla ihop en kärleksrelation idag, svårare än förr. Min arbetstid går främst åt till att hjälpa när relationen är i kris men vi skulle också behöva arbeta mer proaktivt och förebyggande.

Tini pekar på flera faktorer som skapar utmaningar i dagens relationer. Ett mer jämlikt samhälle har gjort att båda parter ofta jobbar heltid, båda vill ha ett arbete där de utvecklas och kanske ha en karriär. En konsekvens av det nya samhället är att livspusslet blir svårt att få ihop.

- En annan faktor är att sjukskrivningstalen har ökat så markant: just för kvinnor i åldern 25-30 har sjukskrivningstalen ökat med 370 % sen 2011, berättar Tini och fortsätter:
- Vi ser att kvinnor ofta dubbelarbetar: de har sitt jobb men de tar samtidigt generellt sett ett större ansvar för hem och barn, vilket ger en sned belastning i relationen. Är gympapåsen packad, är presenten till kalaset inköpt, behöver barnet läxhjälp? Att hålla ögat på den övergripande helheten i familjen är ett arbete i sig och så mycket mer givande om man är två i helikoptern. Är ena parten ensam där uppe kan det leda till en hjärntrötthet och så småningom en sjukskrivning.

De föreläsningar Tini håller för konfirmandföräldrar handlar om de nära relationerna. I grunden är ju anknytningsbeteendena i dessa nära relationer desamma: ögonkontakt, fysisk beröring, intresse och nyfikenhet på den andre. Nyfikenhet har en tendens att minska och mattas av över tid men Tini lyfter också en stor konkurrent i globalisering och digitalisering:

- Det är så mycket lättare att vända sig utåt och till sitt eget sociala flöde än att vända sig inåt, att uppriktigt och närvarande prata med den som sitter bredvid i soffan. Det kräver mod och ork. Rädslan att såra eller bli sårad av uppriktiga samtal finns också med i situationen.

Tini utmanar oss att tänka komplement i nära relationer:
- Om jag vill ha nära relationer så måste jag arbeta på det. När vi känner att det börjar luta får vi anstränga oss extra: Visa uppskattning, visa att du behöver den andre, visa din beredskap att vara uppriktig – i alla relationer - genom att dela med dig om hur du tänker, känner och vad du behöver. Var nyfiken!

Vad kan Svenska kyrkan bidra med?
- De existentiella frågorna: är jag älskad, finns det en mening, duger jag? De frågorna gynnar de nära relationerna eftersom de kräver att vi vänder oss inåt, mot varandra.. Där har Svenska kyrkan en stor funktion att fylla! Vi skulle kunna aktivera interna processer, väcka till eftertanke, engagemang och handling. Jag får närmre till mina egna goda sidor, när jag håller medvetenheten vid liv vad det innebär att vara människa – vilket ansvar som följer med det. Vi skulle också kunna arbeta mer med friskvård för relationer, att aktivt förebygga kriser i nära relationer.

Text och bild: Emilia Lindstrand