Foto: Magnus Aronson /Ikon

Program för präst- och diakonmötet

Här hittar du programmet för präst- och diakonmötet den 19-21 april 2022.

Tisdag 19 april

09.00 Mötesbyrån öppnar. Kaffe. Domkyrkocentrum. 

10.00 Inledningsmässa, biskop Fredrik och biskop Olivia. Mässan rymmer förnyelse av doplöften. Växjö domkyrka. Predikan ges på engelska.

11.00 Procession från Växjö domkyrka till Konserthuset. 

12.00 Lunch, Konserthuset. 

13.30-15.00 Block 1: DOPET
13.30 Välkommen, introduktion.
13.40 Ämbetsberättelse I
14.00 ”Konturerna av ett gryningsfolk  - Dopet som grund för kyrkans identitet", biskop em Carl-Axel Aurelius
14.30 ”Dopets ställning i Church of England – vilka är utmaningarna?” biskop Olivia. Föredraget hålls på engelska.
14.50 Eftermiddagsbön, Anna Alebo 

15.00 Kaffe, Konserthuset.

15.30-17.00 Fortsättning Block 1: DOPET
15.30 ”Hur uppfattar dopföräldrarna dopet? Var finns dagens anknytningspunkter?”, Elin Locknéus. 
16.00 “Dopet som den grundläggande vigningen”, Erik Sidenvall
16.30 Biskop Fredrik leder ett panelsamtal med de tre svenska föredragshållarna.  

18.00 Middag, Konserthuset

19.30 Minnesgudstjänst, Växjö domkyrka. Liturg Carina Samuelsson, minnestecknare Lars Aldén och Jens Linder.

19.30 Gudstjänst, Skogslyckans kyrka, predikan Anna Alebo och diakoner Yvonne Yngvesson och Marie Nilsson

21.00 Mingel, Östrabo 

 

Onsdag 20 april

08.00 Morgonmässa, Växjö domkyrka. Celebrant Karin Grännö Engkvist, predikan Thomas Wärfman. Mässan följs av Bibelsamtal med introduktion av Anna Alebo.

10.00 Kaffe, Konserthuset. 

10.30-12.30 Block 2: GUDSTJÄNSTEN 
10.30 Ämbetsberättelse II
11.00 Start seminariepass I
11.50 Start seminariepass II

12.40 Lunch, Konserthuset. 

14.00-15.15 Block 3: VÄRLDEN 
14.00 Ämbetsberättelse III
14.20 ”Sannerligen, allt vad ni gjort för mina minsta… Om betydelsen av domens ord i Kyrkans praktik”, Richard Carter. Föredraget hålls på engelska.
14.50 ”De fattiga har ni alltid hos er, men mig har inte alltid – Olika perspektiv på fattigdom, fattiga och kyrkans roll och uppgift”, Elinn Leo Sandberg. 

15.15 Kaffe, Konserthuset 

15.45-17.00 Fortsättning Block 3: VÄRLDEN 
15.45 "Kyrkans uppgift i världen – att i ord och handling göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad", Sofia Camnerin
16.15 ”Svindel och motstånd – om Svenska kyrkans plats i dagens samhälle”, Björn Wiman.
16.35 Biskop Fredrik leder ett panelsamtal med de tre svenska föreläsarna.  
16.55 Avslutande andakt, Anna Alebo 

18.00 Festmiddag, Konserthuset. 

21.00 Mingel på Östrabo 

 

Torsdag 21 april

08.00 Morgonbön, Växjö domkyrka. Håkan Cansund och Sara Marklund
Följt av Bibelsamtal med introduktion av Anna Alebo, Växjö domkyrka. 

10.00 Kaffe, Konserthuset. 

10.20-12.30 Block 4: VIGD  
10.20 Ämbetsberättelse IV
10.50 ”Vigningstjänsten i Borgågemenskapen – vad kan vi lära av andra kyrkor i synen  på vigningstjänsten? Vad behöver vi arbeta med i vår kyrka?”, Erik Eckerdal
11.20 "Tystnadsplikten", Anna Tronêt
11.45 ”Fluffig diakon eller pompös präst – om hierarkier i församlingen och församlingsbon som den primära och den vigde som den sekundära i församlingsarbetet", Amanda Carlshamre
12.10 ”Varför behövs vigningstjänsten?”, Erik Sidenvall
12.25 Avslutande ord, biskop Fredrik 

12.40 Lunch, Konserthuset. 

14.00 Sändningsmässa med förnyelse av vigningslöften, Växjö domkyrka, biskop Fredrik                           

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

 

Föreläsare
(Presenteras i bokstavsordning efter förnamn)​

Amanda Carlshamre
Ämnar vigas till diakon i juni 2022 och har studerat olika samband mellan utmattningsproblematiken i Svenska kyrkan och de styrdokument och fastslagna riktlinjer som finns kring diakonens uppdrag.​

Anna Tronêt 
Jurist sedan 1998. Arbetar sedan fyra år med kyrkorättsliga frågor på kyrkokansliet i Uppsala, innan dess tio år som stiftsjurist. Juris kandidat vid Uppsala universitet, Master of Canon Law vid Cardiff University.

Björn Wiman 
Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter

Biskop emeritus Carl-Axel Aurelius
Biskop Carl Axel Aurelius, prästvigd för Linköpings stift 1972 och biskop i Göteborgs stift 2003-2011, har en gedigen akademisk meritlista och är bl. a. docent i dogmatik vid den teologiska fakulteten i Lund samt professor vid Linköpings universitet. Många av hans publikationer behandlar reformatorisk teologi och kyrkohistoria med ett särskilt fokus på Martin Luther.

Elin Locknéus
Präst i Svenska kyrkan, vigd för Härnösands stift, doktorand i praktisk teologi, THS vid Enskilda högskolan Stockholm.

Forskar just nu på liturgiska praktikers teologi med hjälp av etnografisk teologi och liturgisk teologi för att beskriva gudstjänstfirarnas liturgiska praktiker som tillsammans med liturgin skapar gudstjänsten.

Elinn Leo Sandberg
Elinn Leo Sandberg är diakon i Svenska kyrkan och doktorand vid Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med fattigdomsfrågor. Hennes forskning fokuserar på diakonalt arbete med matfattigdom.​

Erik Eckerdal
Präst i Uppsala stift, teologie doktor i ecklesiologi och ekumenik efter studier vid Ponteficio Ateneo Sant’Anselmo i Rom och Uppsala universitet angående förståelsen av apostolicitet och apostolisk succession i Borgåöverenskommelsen.

Sedan 2018 är han direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala.

Erik Sidenvall
Erik Sidenwall är stiftslektor vid Växjö stift och adjungerad professor i kyrkohistoria, CTR, vid Lunds universitet.​

Frida Mannerfelt
Frida Mannerfelt är doktorand i praktisk teologi med inriktning homiletik på Enskilda högskolan Stockholm.​

Kristina Holmqvist
Kristina Holmqvist är diakon sedan snart 35 år, den mesta tiden i församlingstjänst.

Sedan 6 år tillbaka hon i Varbergs församling. Kristina är smålänning i sitt hjärta, född och uppvuxen söder om Växjö.

Ninni Smedberg
​​Ninni Smedberg har jobbat i församlingstjänst i Kungsbacka och Sigtuna, stiftet i Stockholm, på nationell nivå som diakonistrateg, och direktor på Vårsta diakonigård mellan åren 2004 – 2018.

Sedan hösten 2018 är hon arbetsledande diakon och diakonistrateg i Malmö. Ninni menar att det viktigaste under hennes år som diakon har varit att synliggöra och tydliggöra diakonens roll i Svenska kyrkan och lyfta diakoni som en trovärdighetsfråga för kyrkan.

Biskop Olivia
Biskop Olivia föddes och gick i skolan i Kent. Under sammanlagt 8 år arbetade hon som lärare i Kenya, Djibouti, Somalia och Senegal och har en examen i utvecklingsstudier. När omröstningen om vigning av kvinnor till präster genomfördes av synoden 1992, återvände hon till England för att påbörja prästvigningen. Hon började utbildningen på St Albans och Oxford Ministry Course och vigdes till diakon 1997. Hon utbildade sig också till en ignatiansk andlig chef. Biskop Olivia har tjänat hela sitt ämbete i Oxfords stift, med 10 år som kyrkoherde innan hon fick rollen som rådgivare för församlingsutveckling och ärkediakon. Hon har varit ordförande för stiftsförbindelsen med Kimberley och Kuruman stift, och gläds åt möjligheten att upprätthålla förbindelserna med Afrika. Hon har också lett arbetet för lärjungaskap och prästerskapets välbefinnande för stiftet, och har ett stort intresse för frågor om miljö och social rättvisa och är för närvarande ordförande för Diocesan Partnership in World Mission and Environment Action Programme.

Biskop Olivia vigdes den 19 november 2019.  

Patrik Hagman
Patrik Hagman är teolog och författare till en rad böcker om kyrka och samhälle, uppvuxen i Finland och docent i politisk teologi vid Åbo Akademi.

Sedan ett år tillbaka arbetar han inom Linköpings stift med en utbildning för unga opinionsskribenter.​

Richard Carter
Richard Carter är Associate Vicar for Mission vid St Martin-in-the-Fields, en kyrka i utkanten av Trafalgar Square i London. Richard är grundaren av Nazareth Community - en samlad kontemplativ gemenskap som lever en enkel levnadsregel med rötter i Tystnad, Service, Skriften, Sakrament, Dela, Sabbatstid och Att vara med. Han samordnar också den internationella gruppen som tillhandahåller gästfrihet för flyktingar och migranter som möter fattigdom i London. Han är författare till The City is My Monastery: A Contemporary Rule of Life, Canterbury Press 2019 och redaktör för Who is My Neighbour: The Global and Personal Challenge SPCK, 2018
Innan han kom till St Martin's var Richard kapellan för Melanesian Brotherhood på Salomonöarna, Vanuatu och Papua Nya Guinea och en bror själv. Det här samhällets liv och deras roll som fredsstiftare under en tid av våldsam konflikt beskrivs i hans bok In Search of the Lost: The Modern Martyrs of Melanesia Canterbury Press 2006.​

Sofia Camnerin
Sofia Camnerin är generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Hon är pastor i Equmeniakyrkan och teologie doktor i systematisk teologi.

Sofia har tidigare framför allt intresserat sig för försoningsteologi, ecklesiologi och funktionshinderfrågor. Hon är ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté.​